anomalien.com, www.nbcnews.com

Faraon Achnaton, známý také jako Amenhotep IV., je jednou z nejzáhadnějších a nejkontroverznějších postav staroegyptské historie. Je známý svými radikálními náboženskými reformami, které zahrnovaly uctívání jediného boha Atona a potlačení ostatních bohů a bohyň. Někteří dokonce zašli tak daleko, že se domnívají, že Achnaton mohl být mimozemšťan nebo mimozemská bytost. Navíc skutečně existují některé zajímavé podobnosti mezi Achnatonem a běžnými atributy mimozemských bytostí v populární kultuře. Anebo trpěl nějakou zvláštní mutací. Ve hře jich je hned několik.

Vzhled ženský, nebo mimozemský

Ač Achnaton nebyl nejmužnějším faraonem, zplodil nejméně půl tuctu dětí. Měl ženskou postavu s širokými boky a prsy a jeho ženskou podobu měla na svědomí genetická mutace, která způsobila, že faraonovo tělo přeměňovalo více mužských hormonů na ženské.

Ohledně Achnatona a jeho vzhledu se objevily i další teorie. Podle jedněch trpěl Froehlichovým syndromem, který způsobuje ženské rozložení tuku, ale také sterilitu. Podle jiných zase Klinefelterovým syndromem. Jedná se o genetický stav, který může způsobovat gynekomastii neboli zvětšení mužských prsou a vyznačuje se přítomností chromozomu X navíc. A pak je tu i teorie mimozemská.

Fyzický vzhled netypický pro faraony

Prvním důkazem, který naznačuje, že Achnaton mohl být mimozemšťanem, je jeho fyzický vzhled. Achnaton je na uměleckých dílech často zobrazován s dlouhou, úzkou hlavou a protáhlými končetinami, což není typické pro tradiční egyptské faraony. Kromě toho se Achnatonovy rysy obličeje značně liší od rysů ostatních egyptských faraonů - má výrazný hřeben obočí, úzký nos a plné rty. Někteří naznačují, že tyto rysy připomínají mimozemskou bytost.

Jiná víra

Achnatonova náboženská víra se navíc od ostatních egyptských faraonů značně lišila. Zatímco staří Egypťané věřili v panteon bohů a bohyň, Achnaton prosazoval uctívání jediného boha Atona. Tato víra byla tak silná, že Achnaton nechal postavit nové hlavní město Amarna, zasvěcené uctívání Atena. Nechal také vyobrazit nejen svou podobiznu, ale i podobizny své rodiny s protáhlými hlavami a štíhlými těly způsobem, který naznačoval možný vliv z jiného světa.

Na velmi pěkný dokument v češtině se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Stavitelské znalosti a fascinace létáním

Výstavba Amarny také ukázala úroveň technologické vyspělosti, která neměla ve starověkém Egyptě obdoby. Město bylo navrženo se širokými, rovnými ulicemi a mělo důmyslný kanalizační systém, který se v jiných městech té doby nevyskytoval. Někteří se domnívají, že této technologické úrovně mohlo být dosaženo pouze s pomocí vyspělé mimozemské technologie.

Kromě toho existuje řada artefaktů a vyobrazení Achnatona, které naznačují, že byl fascinován létajícími stroji. Jeden reliéf z hrobky Huyi, vysoce postaveného úředníka za Achnatona, zobrazuje něco, co vypadá jako létající talíř s humanoidní postavou uvnitř. Existují také vyobrazení boha Atona, který je nesen po obloze v lodi podobné plavidlu, což lze interpretovat jako kosmickou loď.

Unesli jej mimozemšťané

Achnatonovo zmizení je navíc zahaleno tajemstvím. Ačkoli u starověkých faraonů není neobvyklé, že jejich vláda náhle skončila, Achnatonův osud je obzvláště záhadný. Předpokládá se, že zemřel ve věku kolem 35 let, ale příčina jeho smrti není známa. Někteří spekulují, že byl unesen mimozemšťany a odvezen na jejich domovskou planetu nebo že vystoupil na vyšší úroveň existence, jak ukazuje toto video:

Zdroj: Youtube

Kdo za myšlenkou stojí

S tímto tvrzením přišel genetik Zahi Hawass, který byl v minulosti ministrem starožitností v Egyptě. Hawass se dlouhodobě zajímá o genetiku starých Egypťanů a provedl několik studií DNA mumií. V nedávné studii Hawass tvrdí, že on a jeho tým identifikovali v DNA Achnatona zvláštní genetickou anomálii, kterou nelze vysvětlit přirozenou cestou.

Podle Hawasse analýza DNA odhalila, že Achnatonova DNA obsahuje chromozom navíc, který se v DNA jiných mumií ze stejného období nevyskytuje. Tato anomálie podle Hawasse naznačuje, že Achnaton mohl být geneticky upraven nebo prodělal nějakou neobvyklou mutaci. Toto tvrzení vyvolalo velký zájem a polemiku, přičemž mnoho odborníků z oblasti genetiky a egyptologie zpochybňuje platnost studie.

Jednou z možností je, že Achnaton byl výsledkem nějakého druhu genetického inženýrství provedeného technologicky vyspělou civilizací. Někteří teoretici předpokládají, že tato civilizace mohla být mimozemské povahy a Achnaton byl hybridem mezi lidmi a mimozemšťany.

Pro tato tvrzení však neexistují žádné konkrétní důkazy a zůstávají předmětem spekulací.

Genetická mutace CXPAC-5

Podobné studii se věnoval i Stuart Fleischmann, docent srovnávací genomiky na Švýcarské univerzitě v Káhiře, který s týmem mapoval genomy devíti staroegyptských faraonů. Fleischmann a jeho tým podrobili vzácné vzorky starověké DNA procesu zvanému polymerní řetězová reakce (PCR). Ač osm vzorků bylo typických, jeden, devátý, patřící Achnatonovi, záhadnému faraonovi ze 14. století př. n. l. a otci Tutanchamona, byl skutečně jiný. Zdrojem vzorku DNA byl malý fragment vyschlé mozkové tkáně, způsobený genem CXPAC-5, který je zodpovědný za růst mozkové kůry. Díky tomuto genu měl Achnaton anomálii, tedy větší kapacitu lebky kvůli potřebě umístit větší kůru. I tato anomálie by mohla naznačovat, že Achnaton byl během svého života vystaven genetické modifikaci. Možná i proto měl androgynní vzhled a deformovanou hlavu.

Závěrem lze říci, že ačkoli neexistují žádné jednoznačné důkazy, které by naznačovaly, že Achnaton byl mimozemšťan nebo mimozemská bytost, rozhodně existují některé zajímavé podobnosti mezi jeho fyzickým vzhledem, náboženským přesvědčením a úrovní technologické vyspělosti a běžnými atributy mimozemských bytostí v populární kultuře. Záhadu Achnatonovy vlády a jeho konečného osudu se nakonec možná nikdy nepodaří zcela objasnit.