Nález Sabu disku se stal kouskem skládačky a přispěl k tajemství, které zahaluje technologickou zdatnost této starověké civilizace. Disk, který byl objeven v hrobce prince Sabu kolem roku 3100-3000 př. n. l., se stal středem zájmu historiků i vědců.

Na zajímavé video, kdy předmět na něm připomíná disk z moderního kola auta, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Tipli byste si už teď, k čemu disk sloužil?

Složitý design Sabuova disku

Sabuův disk je vyroben z metamorfovaného jílovce, křehkého materiálu připomínajícího břidlici, a má tvar kopule s perforací, která je dokladem vyspělého řemeslného umění své doby. S maximálním průměrem 61 cm a středovým otvorem o průměru asi 8 cm zůstával účel disku po dlouhá léta dráždivou záhadou.

Nedávná odhalení vrhají světlo na nedílnou roli disku Sabu ve staroegyptské technologii. Byl instalován uvnitř protiproudých chemických reakčních věží a hrál klíčovou roli při výrobě uhličitanu sodného (Na2CO3), nejčistší formy natronu. Tato sůl, synonymum pro proces mumifikace, byla základním kamenem staroegyptských rituálů.

Faraonův syn Anedjib, princ Sabu, zanechal dědictví, které přesahuje rámec královského rodu. Obsah hrobky, včetně Sabuova disku, naznačuje, že staří Egypťané prováděli hluboký technologický výzkum. Walter Bryan Emery, britský egyptolog, který hrobku objevil, neodhalil pouze artefakty, ale nahlédl do civilizační snahy o vědecké a chemické mistrovství.

Přitom však stále nevíme, k čemu disk sloužil. Tipli byste si?

Různé interpretace disku Sabu

V průběhu let se o účelu disku Sabu objevilo mnoho teorií. Někteří se domnívali, že se jedná o nástroj na míchání obilí, masa nebo ovoce, jiní se domnívali, že jde o kadidelnici nebo vázu ve tvaru lotosového květu. Nejnovější poznatky však naznačují, že ve starověkém Egyptě hrála mnohem hlubší roli v chemických výrobních procesech.

Dříve považovaný za izolovanou relikvii, nyní souvisí s širším příběhem o staroegyptských bozích. Tato božstva, často považovaná za mystické postavy, by mohla být metaforickým znázorněním procesu výroby natronu metodou podobnou Solvayově. Snaha o chemickou dokonalost byla zakotvena v samotné struktuře toho, co dnes nazýváme staroegyptským náboženstvím.

Nízké technologické zázraky s nekonečnými zdroji

Na rozdíl od některých moderních mylných představ se staroegyptské vědecké a technologické znalosti netýkaly vyspělých strojů, ale spíše toho, co dnes označujeme jako "nízké technologie". Disk Sabu a velkolepé projekty, jako je Velká pyramida, jsou svědectvím toho, čeho bylo možné dosáhnout s nekonečnými lidskými a finančními zdroji.

Řešení hádanky: Nádoby na libraci a starověká chemie

Vyobrazení faraonů jako Amásis a Hatšepsut s nádobami na úlitbu získávají nový význam. Spíše než pouhé očistné rituály představují tyto nádoby úspěch staroegyptské chemické výroby. Uhličitan sodný a hydrogenuhličitan sodný, konečné produkty Solvayova procesu, byly ve starověkém světě zobrazovány jako magické složky.

Sabuův disk tak zaujímá své místo mezi památkami starého Egypta a stává se symbolem civilizační snahy o poznání a mistrovství. Kromě mystiky je také technologickým triumfem, který přispívá k bohaté mozaice staroegyptských úspěchů v oblasti fyziky a chemie. Snaha o porozumění pokračuje a vybízí nás k hlubšímu proniknutí do hlubokého spojení mezi starověkými rituály a vědeckým úsilím. Na závěr ale musíme zmínit, že se jedná o další z konspiračních teorií… Tak co, uhodli byste účel disku?

Zdroje: us.thucanh.vn, kenhthoisu.net, www.milleetunetasses.com, en.wikipedia.org/wiki/Sabu_disk, www.scirp.org