Morgánu je zpravidla možné vidět v oblastech s velkými a homogenními rovnými plochami, třeba na hladinách moří, na pouštích nebo v polárních oblastech. Tento jev děsil námořníky na širém moři. Jedná se o druh přeludu, který je obvykle spojován s otevřeným oceánem, ale někdy ho lze pozorovat i na souši. Fata morgána je zvláštní jev, který po staletí mátl lidi a pohrával si s jejich myslí.

Tajemný název pochází z artušovské legendy, kde čarodějnice Morgana le Fay pomocí těchto falešných obrazů lákala do svých pastí nevědomé námořníky. Podívejte se na jeden z takových klamavých obrazů na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Nejznámější fata morgány

Tento typ přeludu může způsobit, že vzdálené lodě vypadají, jako by se vznášely vysoko nad hladinou. Je proto jasné, že námořníci v 16. století a později neměli potřebné znalosti, takže předpokládali, že jde o něco nadpřirozeného. Jak se doba mění, zatímco dříve námořníci pozorovali plachetnice a krásné dřevěné lodě, dnes můžeme vídat létající trajekty nebo tankery.

Tento typ přeludu má na svědomí nejrůznější neobvyklá pozorování, od hor uprostřed oceánu až po lodě, které jako by létaly, a možná je dokonce zdrojem legendy o Bludném Holanďanovi, lodi duchů létající po moři. Podle legendy je spatření Bludného Holanďana jistým znamením zkázy na moři. Tato pověst vznikla v 17. století a zejména v 19. a 20. století námořníci uváděli, že viděli světlo vycházející z lodi duchů, jak se Bludný Holanďan snaží dát signál mrtvým. Odpovědí je ale zřejmě právě fata morgána.

Jak fata morgána vzniká?

Fata morgána přitom není úplně běžný jev, protože pro její vznik je potřeba určité atmosférické podmínky. Ačkoli se fata morgána může vyskytnout i na pevnině, častěji se vyskytuje na moři, protože voda pomáhá vytvořit potřebnou vrstvu chladného vzduchu. Je nutná přítomnost studené vzduchové masy blízko země nebo vodní hladiny, která je pak překryta teplou vrstvou vzduchu výše v atmosféře.

Paprsky světla procházející teplými a chladnými vzduchovými masami se podivně při pozorování tohoto jevu ohýbají, proto se objevuje přelud. Základem obrazu je sice skutečný objekt, například vzdálená loď, ale je natolik zkreslený, že vypadá velmi surrealisticky. Lidský mozek nedokáže zpracovat odraženou projekci vzdáleného objektu zrcadlícího se ve vzduchu a automaticky předpokládá, že světelné paprsky přicházejí přímo. Vnímáme tak objekt tam, kde jej vidíme, i když je úplně jinde.

Lidé uvádějí, že vidí plovoucí lodě, lodě letící vzhůru nohama, nebo dokonce pevniny tam, kde nejsou. Fata morgánou mohou být i létající města. Zajímavé je, že čím dále jste od fata morgány, tím vyšší se zdá být přelud. Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Kde ji lze spatřit?

Fata morgána se nejčastěji vyskytuje na moři, ale jsou určitá místa na světě, která jsou k jejímu vytvoření více náchylná. Často ji můžeme vidět v Antarktidě, u Velkých jezer, jako jsou jezero Ontario, kde například roku 1866 námořníci viděli 300 stop vysoký ostrov spolu s lodí, která jako by plula vzduchem vzhůru nohama. Fata morgána vzniká i ve státě New York nebo Michigan, a dokonce i na kalifornském pobřežní.

Fata morgánu jste ale jistě viděli i u nás. Zejména v horkých letních dnech je možné vidět tento fenomén v tetelícím se vzduchu nad povrchem horké silnice či výjimečně během východu nebo západu slunce, když inverze způsobuje odraz slunečního kotouče. Vzniká tak dojem, že se Slunce rozděluje na dvě části, jindy tyto části do sebe splývají, případně se disk zdánlivě deformuje.

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.popularmechanics.com, www.timesnownews.com, svetobeznik.info, www.farmersalmanac.com