Jeho matkou byla Giraldona Carlino. Aby král Alfons zajistil Ferdinandovi dobrou budoucnost, dal ho v roce 1444 oženit s feudální dědičkou Isabelou z Clermontu. Ta byla neteří a předpokládanou dědičkou bezdětného knížete Giovanniho Antonia del Balzo Orsini z Taranta.

Podivné praktiky Ferdinanda I.

Ferdinand I. Neapolský byl neapolským králem v letech 1458-1494. Byl synem Alfonse V. Aragonského a jeho milenky Giraldony Carlino.

Ne nadarmo se o něm říká, že trpěl stihomamem a podivným druhem bláznovství.

Ferdinand I. nenechal většinu svých nepřátel na svobodě. Místo toho je zabíjel a mumifikoval. Jejich zakonzervovaná těla pak uchovával na hradě Castelnuovo. To vše pro své vlastní potěšení.

Ferdinand I. Neapolský byl skutečně znám jako politicky obratný, ale také jako naprosto bezohledný a krutý panovník. Svou moc si udržoval silou. Možná až příliš často věznil a popravoval své nepřátele. I ty domnělé.

Těla zabitých pak byla mumifikována, aby Ferdinand I. mohl mrtvoly oblečené v běžných kostýmech následně vystavovat v místním žaláři.

S nepřáteli nakládal neobvykle zvrhlým způsobem

Neapol, respektive Sicilské království, byla cenná hlavně díky své blízkosti papežství. A i když byly papežské státy od roku 1200 nominálně nezávislé, měli vládci Sicílie / Neapole, jakožto největšího suverénního státu v Itálii, poměrně značný vliv.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

I proto byla tato lakolita jakýmsi snem sousedních mocností. Převážně pak Španělska a Francie.

V roce 1459 byla Ferdinandova vláda ohrožena dlouhou vzpourou baronů. Mezi vůdce vzpoury patřil Giovanni Antonio Orsini, tarantský kníže a strýc Ferdinandovy manželky.

Vzbouřenci se spojili, aby nabídli korunu Janu z Anjou, synovi bývalého krále Reného. Ten se za pomoci své armády vylodil na březích království a obsadil některá města včetně Nocery. Dne 7. července 1460 byl Ferdinand Janem poražen na planině u ústí řeky Sarno jižně od Vesuvu.

Ferdinanda se však nepodařilo chytit. Unikl s pouhou dvacetičlennou stráží.

Ferdinand byl obrazem drsného chlapa. Byl to velmi nemilosrdný a bezcitný člověk a panovník v jednom. Své nepřátele si držel v blízkosti tím, že jejich mrtvá těla vycpával a usazoval kolem hodovního stolu. Jakýsi obraz "poslední večeře". Uvádí se, že za svého života zplodil zhruba osmnáct potomků.

Ferdinand nevěřil v mumifikaci svých poddaných. Po své vlastní smrti v roce 1494 se nechal konzervovat jako umělá mumie. Když vědci následně provedli pitvu jeho těla, zjistili, že důvodem jeho smrti byla rakovina tlustého střeva.

Zdroje:

www.wearethemighty.com

en.wikipedia.org

historycollection.com