V eseji z roku 1945 britský matematik a filozof Bertrand Russell napsal, že „lidstvo stojí před dvěma možnými scénáři. Buď všichni zahyneme nebo získáme trochu zdravého rozumu”. Odborníci se totiž obecně shodují, že náš druh více ohrožují jeho výtvory než samotná příroda.

„Homo sapiens existuje přibližně 200 tisíc let, během nichž byl vystaven víceméně konstantnímu riziku globálních přírodních katastrof,” píše Andrew E. Snyder-Beattie ve své studii Horní mez pro rychlost pozadí vymírání lidí z roku 2019. „Zkoumání geologického záznamu napovídá, že šance výbuchu supervulkánu nebo dopadu asteroidu, jenž by vedly k vyhynutí lidstva do roku 2100, je jedna ku 87 000.”

Konec světa

Data naopak ukazují, že si doslova podřezáváme větev, na které sedíme. Teoretičtí fyzici Dr. Gerard Aquin z Alan Turing Institutu v Londýně a profesor Maurem Bologna z katedry elektronického inženýrství na univerzitě v Tarapacá v Chile už v roce 2020 upozorňovali, že pokud bude odlesňování a spotřeba přírodních zdrojů pokračovat současným tempem, v příštích 20 až 40 letech můžeme očekávat „zánik naší civilizace“. 

Zdroj: Youtube

Zničili bychom totiž planetární systémy nezbytné pro přežití, jako je ukládání uhlíku, produkce kyslíku, úrodná půda, regulace vodního cyklu či celková pestrost fauny a flóry. „Statistika naznačuje, že máme méně než 10procentní šanci, že se vyhneme kolapsu,” píší autoři.

Před antropogenním rizikem vymírání varoval také významný australský vědec, profesor Frank Fenner, který pomohl vymýtit pravé neštovice. Upozorňoval, že náš druh nebude schopen přežít populační explozi. „Více lidí znamená méně zdrojů. Navíc, hlad vede k agresi.”

Přežije lidstvo 21. století?

Otázku, jak velkou máme šanci přežít toto století, si položil také matematik z univerzity v Barceloně Fergus Simpson. Došel k podobným závěrům jako jeho kolegové. „Největším problémem je přelidnění planety,” píše. „To má podle odhadů pokračovat výraznějším tempem. Roční riziko globální katastrofy proto přesahuje 0,2 %.”

Zdroj: Youtube

Jeho výpočty jsou založeny na tzv. Argumentu soudného dne. Ten tvrdí, že lze předpovědět budoucí počet lidí na základě odhadu počtu dosud narozených dětí. Předpokládá proto, že před koncem světa se narodí dohromady asi 100 miliard lidí. „To znamená, že je na 87 % jisté, že se dožijeme roku 2100."

zdroje: www.vice.com, www.phys.org, www.thesun.co.uk, www.independent.co.uk, www.en.wikipedia.org