www.paranormalcatalog.net, en.wikipedia.org/wiki/Nampa_figurine, www.ancient-origins.net

Figurky Nampa jsou malé vyřezávané sošky z pálené hlíny, které zobrazují lidské a zvířecí postavy a pravděpodobně se používaly k obřadním nebo náboženským účelům. Obvykle podobné figurky měří jen několik centimetrů na výšku a jsou složitě vyřezávané. Často zobrazují lidské postavy s propracovanými pokrývkami hlavy, složitými oděvy a dalšími dekorativními prvky. Jiným častým námětem jsou také zvířecí postavy, například ptáci nebo jeleni.

Navzdory svému složitému designu a kulturnímu významu jsou figurky Nampa poměrně vzácné, dnes je známo jen několik málo exemplářů. Mnohé z těchto figurek jsou umístěny v muzeích, kde jsou chráněny a uchovávány pro budoucí generace, které je mohou studovat a obdivovat.

Účel a smysl figurek

O specifických kulturních a náboženských představách kultury Nampa toho není mnoho známo. Vědci však předpokládají, že figurky hrály roli při jejich obřadech a rituálech. Někteří odborníci se domnívají, že složité řezby a vyobrazení lidských a zvířecích postav mohly mít symbolický význam nebo že mohly být používány při vyprávění příběhů či jiných formách kulturního vyjádření.

Jaké je stáří figurky?

Konkrétní rozporuplná figurka z Nampa je malá ženská postavička z pálené hlíny, která měří pouhých 38 mm a byly v ní vystopovány kousky hlíny, křemene a stopy oxidu železa. Byla nalezena skupinou mužů kolem roku 1889. Muži hledali studnu a mezi hroudami hlíny se objevila i tato postavička. Figurka je dost opotřebovaná, ale i tak jsou na ní viditelné slabé značky, které mohly představovat oděv nebo šperk kolem hrudi a krku.

Stáří figurek Nampa se obecně odhaduje na 1 500 až 2 500 let, ale přesné datum vzniku kultury Nampa je obtížné určit. Domníváme se, že kultura existovala přibližně od roku 500 před naším letopočtem do roku 500 našeho letopočtu.

Hloubka svědčí o milionech let

Protože muži však našli figurku velmi hluboko, v hloubce kolem 90 metrů, rozpoutaly se spekulace o jejím stáří. V této hloubce by se totiž mohl najít jen artefakt starý zhruba 2 miliony let. V době nálezu odborníci dávali nález do souvislosti s podobnými soškami nalezenými v Evropě, jejichž stáří je datováno do doby před asi 50 000 lety.

Na video o podivných sporných předmětech se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Spory odborníků

Oblast, kde byla figurka nalezena, patří do geologické vrstvy známé jako Glenns Ferry Formation, kde se hlína ukládala v době před 2 miliony let. Oblast je proto od roku 1975 národní památkou a je považována za nejbohatší světovou sbírku zkamenělin z doby těsně před dobou ledovou, jak píší některé konspirační servery.

Geolog George Frederick Wright, který figurku zkoumal, ji považuje za velmi významnou. Kdyby byla stará dva miliony let, pak by zpochybnila naše chápání časové osy lidského osídlení Ameriky. Jiný uznávaný geolog J. W. Powell zase označil figurku za příliš křehkou na to, aby přežila vynášení na povrch země pumpou, a předpokládá, že jde o podvod. Podle jeho názoru si s podobnými figurkami hrály indiánské děti a figurka se tak mohla pod zem dostat právě vrtnou pumpou.

Stáří figurek z Nampy je založeno na archeologických důkazech a vědeckých metodách datování a může podléhat revizi. Přesto tyto artefakty nabízejí fascinující pohled do života dávno ztracené kultury a poskytují cenné informace o víře, hodnotách a uměleckých tradicích lidu Nampa.