Dotyčnou ženou byla tehdy 46letá Martina Hudečková. Režisér ji potkal na úzké lávce, kterou štáb provizorně postavil nad úroveň terénu, aby se herci nebrodili blátem a neušpinili si kostýmy. "Najednou jsme tu na té lávce proti sobě stáli jak u Wericha Rozum a Štěstí. Nastalo dilema, kdo tedy uhne," vyprávěla Hudečková v pozdějším rozhovoru.

Herz herečku k jejímu údivu vmžiku přehodil na druhou stranu a jak se jí dotkl, tak ji rovnou i políbil. Zmatená Hudečková odešla do karavanu, nad celou situací ale nedumala dlouho. Režisér se vzápětí objevil ve dveřích a oznámil jí, že spolu půjdou druhý den na večeři.

Věkový rozdíl pro ni nepředstavoval překážku. "Vždycky jsem inklinovala k mužům o něco starším, vidím v tom jen klady," vysvětlila herečka. Navíc jí vyhovovalo, že v jejich věku se už nesnažili jeden druhého formovat, vztah byl založen čistě na vzájemné toleranci jejich odlišných povah.

Za pár týdnů už Juraj Herz jezdil k Hudečkové na chalupu a montoval kompostér. Herečka se zase spřátelila s jeho dcerou Annelií a chovala se k ní jako k vlastní, protože sama se matkou nikdy nestala. Společně trávili i Vánoce. Láskyplný vztah vydržel až do Herzovy smrti v roce 2018. "Juraj mi dal několik opravdu krásných let a já mu to teď chci vrátit," prohlásila Hudečková, když se o umírajícího partnera starala. Přes všechnu vzornou péči však smrt nemohla odvrátit. Režisér nicméně umíral s vědomím, že na stará kolena ještě stihl prožít lásku jak vystřiženou z románu.