Flirtování zahrnuje různé signály, jež si lidé navzájem vysílají. Dělají to s cílem získat pozornost potenciálního partnera a dosáhnout romantického vztahu. „Lze ho provádět verbálně i neverbálně,“ říká T. Joel Wade, profesor psychologie na Bucknell University v USA. 

S cílem zjistit, jaké triky jsou nejúčinnější, se vědci zaměřili na tisíc heterosexuálních vysokoškolských studentů z USA a Norska. Dobrovolníkům byly zaslány dotazníky, v nichž byli požádáni, aby ohodnotili efektivitu 40 různých typů flirtování při hledání krátkodobého i vážného poměru.

Do výsledků bylo následně zahrnuto pohlaví, věk, vyznání a atraktivita jedince, stejně tak touha po partnerském soužití.

Jak flirtovat?

„Zjistili jsme, že to, co funguje, závisí na tom, zda člověk hledá pouze povyražení na jednu noc, nebo je jeho cílem založit rodinu,” vysvětluje Leif Edward Ottesen Kennair, profesor na katedře psychologie NTNU.

U žen, hledajících úlet, byly mezi nejúspěšnější taktiky zařazeny narážky, které zdůrazňují sexuální dostupnost, jako například dvojsmyslné vtipy nebo otření o cíl zájmu.

Oproti tomu flirtující muži, již byli vyhodnoceni jako nejefektivnější v lovu s cílem nezávazného sblížení, měli navíc zařadit také úsměv, zájem o konverzaci a komplimenty.

Ti, již hledají dlouhodobější vztahy, měli ukázat známky štědrosti a ochoty vázat se. „Nejmocnější zbraní v arzenálu koketování, fungující do určité míry pro každého, je však humor,” říká Kennair.

„Schopnost někoho rozesmát nebo se upřímně pobavit nad vtipy druhé osoby je účinná u obou pohlaví. Hlavně ženy by měly svému potenciálnímu manželovi ukázat, že si myslí, že je zábavný,” dodává.

Teorie sebepropagace

Podle odborníků jsou tedy hlavními pilíři flirtování úsměv a oční kontakt. „Zjištění dokonale zapadají do toho, co víme z literatury o sebepropagaci. Zároveň je použitelné ve většině kulturách, což naznačuje, že efektivní navázání komunikace je do značné míry univerzální,” říká Joel Wade.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Jednotlivé rozdíly ve věku, religiozitě, extroverzi, osobní atraktivitě a preferencích pro krátkodobé sexuální vztahy měly totiž jen malý nebo žádný vliv na to, jak byly různé taktiky považovány za efektivní.

Zdroje: www.iflscience.com, www.norwegianscitechnews.com, www.businessinsider.in