Rodák z Vídně, fyzik a filozof začínal v radarových laboratořích. Po druhé světové válce se přestěhoval do USA, kde působil na University of Illinois v Urbana – Champaign. Později se stal ředitelem Biologické počítačové laboratoře a prezidentem Wenner-Gren-Foundation pro antropologický výzkum.

Fascinovala ho kybernetika, konstruktivismus, ale také elektronická hudba a magie. Svoji kariéru zasvětil matematickým modelům populační dynamiky. V roce 1960 publikoval speciální vzorec, který nazval Rovnicí soudného dne.

Foerster a konec světa v roce 2026

Ta popisuje vývoj věkově strukturované populace. Zároveň zohledňuje závislost velikosti obyvatelstva na porodnosti a úmrtnosti. Na základě historických dat z různých zdrojů dospěl von Foerster a jeho studenti P. M. More a L. W. Amiot k závěru, že růst našeho druhu byl v průběhu staletí rychlejší než exponenciální.

„Pokud se do roku 2026 neomezí porodnost, naši potomci nezemřou hlady, ale budou umačkáni," varoval. „Od tohoho roku totiž bude počet jedinců růst do nekonečna. Člověk tak zahubí sám sebe."

Jediným řešením by měla být kontrola porodnosti. Doporučoval používání antikoncepce, vyšší daně pro rodiny s více než dvěma dětmi a vzdělávání obyvatel z rozvojových krajin. „Vzhledem k tomu, že je prostředí tvořeno člověkem a ne přírodou, musíme převzít kontrolu nad svým osudem," vybízel.

David Attenborough a přelidnění

Podobný pohled sdílí i uznávaný dokumentarista a přírodovědec David Attenborough. Ten již v roce 2013 označil přelidnění za jedno z největších nebezpečí pro planetu Zemi. „Lidstvo je samo sobě morem. Pokud něco neuděláme, může to mít katastrofální následky."

Zdroj: Youtube

Sám však uznal, že problematika přelidnění je kontroverzní téma a dotýká se základních práv jedince. „Každý se může svobodně rozhodnout, kolik chce potomků. Kdo jsem, abych mu v tom zabránil?" ptá se.

Zdroj:

www.content.time.com, www.wikijii.com, www.idnes.cz