Středověký fotbal byl zcela jiný, než jak ho známe dnes. V té době nebylo výjimkou, že docházelo ke zraněním nebo dokonce i k úmrtím. Byla to skutečně brutální hra. Fotbal byl v této době široce oblíbený mezi prostými lidmi, ale lidé z vyšších vrstev a na mocenských pozicích mu příliš neholdovali.

Krutá pravidla středověkého fotbalu

Dne 13. dubna 1314 král Eduard II. tento sport v Anglii zakázal. Panovník totiž prohlásil: "Protože je ve městě velký hluk, způsobený shonem o velké míče, z něhož by mohlo vzniknout mnoho zla, které Bůh zakazuje, nařizujeme a zakazujeme jménem krále pod trestem vězení, aby se taková hra v budoucnu ve městě používala."

Tehdejší lid to však nezastrašilo a tento zákaz nebral příliš vážně. Občané se ani na okamžik nenechali vyvést z míry a vesele pokračovali ve hře.

V roce 1331 vydal král Eduard III. nové zákony, které hraní fotbalu skutečně zakazovaly a postihy za jejich porušení byly znatelné. Ve stejném schématu pokračovala i následující století. Jmenovitě pak králové Richard II., Jindřich V. a Jindřich VI. Ti důsledně kontrolovali, zda někdo jejich zákazy neporušuje a zároveň přijímali další zákony, aby hraní krutého fotbalu případně zabránili.

V této době byla Anglie uprostřed stoleté války s Francií. Monarchové se obávali, že tento sport je pro prosté lidi příliš lákavý, a to natolik, že nebudou mít chuť trénovat a vstupovat do armády. Hra neměla oficiální název, v celé zemi se nazývala různě a neměla ani oficiální pravidla. Ta si každý volil podle svého. Cílem bylo jediné: vyhrát.

V roce 1442 král Jakub I. hru ve Skotsku zakázal a mezi lety 1331 a 1660 ji ve svých zemích zakázala i řada panovníků. Fanoušci fotbalu však byli odolní. I přes hrozbu trestů a vězení byla jejich láska ke hře příliš silná na to, aby se dala zmařit. Ta také převládla navzdory tehdejšímu násilnému charakteru hry.

Hra o život

Navzdory tomu, že fotbal byl hrou, při které šlo mnohdy skutečně o život, anglická královská rodina vyměkla. Byla totiž proti svému lidu a jeho nehynoucí zálibě v tomto sportu až příliš krátká.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V roce 1605 byla proto hra oficiálně legalizována, a mocní se na ni začali dívat dokonce s oblibou. Začalo být jasné, že fotbal má na společnost pozitivní vliv. Především pak na děti, které drží zkrátka a daleko od problémů.

V roce 1848 byla pravidla hry konečně standardizována. Jsou známá jako Cambridgeská pravidla a mnoho z těchto pravidel převládá ve hře dodnes.

Fotbal je ve své podstatě sportem vzpoury. Vypovídá to o lásce fanoušků a hráčů ke hře. Od kopání do míče na dvorku až po hraní před miliony lidí na mezinárodní scéně mohou ti, kdo dnes hrají tuto hru, děkovat houževnatosti prostých lidí ve středověku.

Zdroje:

www.historyhit.com

bleacherreport.com

www.quora.com