112 krátkých frází v latině se vztahuje ke 112 papežům. Popisují je různé symboly. Předpověď začíná Svatým otcem Celestýnem II. zvoleným do úřadu roku 1143. Končí tzv. Petrem Římským. Ten má „pást své stádo uprostřed mnohého soužení. Po jeho skonu bude město na sedmi pahorcích zničeno." Toto číslo aktuálně zastupuje současná hlava římskokatolické církve, papež František.

I přesto, že se Jeho Svatost jmenuje civilním jménem Jorge Mario Bergoglio a nepochází z Říma, ale z Buenos Aires, mnoho věřících je přesvědčeno, že se proroctví sv. Malachiáše po jeho smrti vyplní a nastane konec světa.

František, poslední papež

Biskup Malachiáš se totiž už párkrát trefil. Například o 81. papeži z proroctví řekl, že ho bude symbolizovat lilie a růže. Zvolený Urban VIII. pocházel z Florencie, jež měla ve znaku červenou lilii, a oddával anglického krále Karla I. Stuarta s Henriettou Marií Bourbonskou, která měla v erbu růži. 110. hlavu římskokatolická církve „doprovodí zatmění Slunce". Karel Wojtyla neboli Jan Pavel II. se narodil 18. května 1920 během částečného zatmění. Úplné zatmění Slunce připadlo i na den jeho pontifikátu a také v den jeho pohřbu.

„Papež Benedikt XVI. tam měl tuším Gloria olivae – tedy sláva olivy. To se podle vykladačů vztahuje k benediktinům, kteří mají ve znaku tuto rostlinu," vysvětluje církevní historik Petr Kubín. „Všechny formulace jsou ale tak vágní, že je lze vztáhnout k čemukoliv," varuje.

Problémem také zůstává, že proroctví sv. Malachiáše je s největší pravděpodobností podvrh. V písemné podobě bylo publikováno až o takřka půl tisíciletí později, než mělo údajně vzniknout. Rukopis byl pak uložen ve vatikánských tajných archivech a zapomenut až do jeho znovuobjevení v roce 1590. Tehdy měl podle historiků ovlivnit konkláve ve prospěch kardinála Girolama Simoncelliho.

Konec světa podle sv. Malachiáše

Někteří příznivci proroctví se však u osudného 112. papeže nenechávají odradit a hledají cesty, jak dokázat, že po smrti Jeho Svatosti přijde konec světa. Poukazují například na to, že otec Františka z Assisi, na jehož počest si Bergoglio zvolil jméno, se jmenoval Petr. Nebo, že slovo Berg znamená v překladu hora. Ta může odkazovat na biblickou pasáž v knize Matouš 16:18: „Ty jsi Petr - Skála a na té skále zbuduji svou církev."

Zdroj: Youtube

„Historická věda se na podobná tvrzení dívá skepticky," říká Petr Kubín. Podle něj se proroctví sv. Malachiáše dá porovnat s horoskopy s novinách. S ním souhlasí i kardinál Dominik Duka. „Mise církve nekončí. Soudného dne se nemusíme bát."

Zdroj:

www.slovo-pravdy.cz, www.radiozurnal.rozhlas.cz, www.idnes.cz, www.ct24.ceskatelevize.cz