Oddaný nacista

Franz Hössler se narodil 4. února 1906 v německém Oberdorfu. Jediné vzdělání, kterého se mu kdy dostalo, bylo osm tříd základní školy. Živil se jako nekvalifikovaný fotograf, chvíli jako skladník a brzy byl nezaměstnaným. Členem skupiny Allgemeine-SS[1] se stal 25. července 1932. S hodností desátník tam sloužil jako „rezerva“ nacistického režimu. Od 1. listopadu 1932 se připojil k NSDAP.

Povýšení u SS

Od července 1933 se stal prvním členem strážního sboru koncentračního tábora Dachau a setrval tam až do začátku 2. světové války. Dne 1. září 1939 byl povýšen na hodnost SS-Oberscharführer (šikovatel) a stal se zálohou ozbrojeného křídla Waffen-SS (paralela wehrmachtu). Od června 1940 byl převelen do nově otevřeného koncentračního tábora Osvětim, kde zpočátku vykonával funkci vedoucího táborové kuchyně. V červenci a srpnu 1940 velel pracovnímu oddílu (SS-Kommandoführer) v Sosnici (první pobočný tábor Osvětimi).

Exhumační komanda

28. července 1941 doprovázel transport (kód akce 14f13) s 575 vězni, kteří byli v rámci tajného programu vyvražďování postižených lidí „Akce T4“ v Sonnensteinu zplynováni. V červnu 1942 se Hössler zúčastnil dalšího masakru, spolupodílel se na zabití 168 vězňů, kteří přežili neúspěšnou vzpouru v koncentračním táboře Osvětim-Březinka. Jako vrchní šikovatel (SS-Hauptscharführer) doprovázel 15. dubna 1942 další transport vězňů určených ke zplynování. Od listopadu 1942 velel speciálnímu exhumačnímu komandu složenému z řad vězňů. Vězni odváželi mrtvá těla z masových hrobů do nově zřízeného krematoria.

Nacistická kariéra

Dalšího povýšení na hodnost poručíka (SS-Untersturmführer) se mu dostalo 21. června 1942. V září téhož roku se podílel na kremaci těl z hromadných hrobů ve vyhlazovacím táboře Chełmno. Do konce listopadu 1942 stihl exhumovat a spálit dalších více než 100 000 zavražděných mrtvých těl z Osvětimi. Ředitelem tábora (SS-Schutzhaftlagerführer) Osvětim-Březinka se stal 27. srpna 1943 a společně s M. Mandel se podílel na dalších selekcích a plynování. Za své „vzorné“ služby a mimořádné aktivní nasazení v programu systematického vyvražďování byl 20. dubna 1944 povýšen na nadporučíka (SS-Obersturmführer).

Přivítání před „koupelí“

Vystrašené vězně před plynovými komorami Hössler srdečně přivítal, požádal je, nechť zavěsí své oblečení na označené háčky a nezapomenou na jejich číslo. Po koupeli bude pro ně připravena teplá polévka, káva, čaj… Požádal je o jejich dokumenty, aby pro všechny dle jejich kvalifikace našli odpovídající a dobře placenou práci. Hössler byl velmi proradné a kruté individuum. Vězni mu důvěřovali, měli naději, místo toho na všechny čekala smrt.

Velení dalších táborů

Krátkodobých vedení se ujal v pobočných táborech Neckarelz a Natzweiler-Struthof. Z koncentračního tábora Dora-Mittelbau vedl pochod smrti do tábora Bergen-Belsen, kam dorazil 8. dubna 1945 a stal se zástupcem vedoucího tábora Josefa Kramera. Bergen-Belsen byl jeho posledním působištěm.

Zločin a trest

15. dubna 1945 byl Hössler zatčen spojeneckými vojsky. Našli ho mezi ostatními vězni, mezi kterými se potupně schovával. Všichni zajatci Bergen-Beslenu byli přinuceni pohřbít tisíce mrtvých těl do hromadných hrobů. Zločiny Hösslera vydaly na mnohostránkový spis. Za své činy byl odsouzený k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán 13. prosince 1945 rukou britského kata Alberta Pierpointa ve věznici v Hamelnu. Tělo bylo pohřbeno do neoznačeného hrobu v sekci C-III na hřbitově Am Wehl.

Zdroj: Tenhumbergreinhard[1] Jedna z organizačních struktur ozbrojené nacistické organizace Schutzstaffel.