Žádost Hitlera

Fritz Klein se narodil 24. listopadu 1888 v rakousko-uherském Feketehalomu (dnes Codlea ve středním Rumunsku). Klein byl etnický Němec, proto byl také v květnu 1943 na žádost Hitlera přeřazen z rumunské armády k německé. Studium medicíny na budapešťské univerzitě ukončil po 1. světové válce a jako lékař působil v Siebenbürgenu (německý název pro Sedmihradsko).

Lékař ve službách Třetí říše

Než se Klein stal příslušníkem ozbrojené zločinecké organizace Waffen-SS, sloužil v roce 1941 jako záchranář rumunské armády na východní frontě. U SS byl zařazen jako SS Personalhauptamt, tedy úředník zodpovědný za správu personálních záležitostí týkající se všech představitelů SS nacistického Německa.

V sanitním voze vozil plechovky Cyklonu

Svou „kariéru“ lékaře ve službách Třetí říše začal 15. prosince 1943, kdy dorazil do vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim. Nejprve byl lékařem v ženské části tábora, později v romském. Po celou dobu svého působení v Osvětimi se aktivně podílel na četných selekcích.

Výběry vězňů ke zplynování prováděl ihned po příjezdu vlaku k nákladové rampě. Je zodpovědný za tisíce lidských životů. Přeživší svědek, lékař, u procesu vypovídal, že vidět Kleina, jak v sanitním voze s červeným křížem vozí plechovky s Cyklonem B k plynovým komorám, bylo největší urážkou a zostuzením lékařské profese.

Spojenectví s bergenskou bestií

V prosinci 1944 byl převelen jako SS-Hauptsturmführer do největšího koncentračního tábora Neuengamme na severozápadě Německa. V lednu 1945 byl poslán do koncentračního tábora Bergen-Belsen, kde zůstal až do osvobození tábora spojenci. Velitelem tábora byl v té době Josef Kramer, který byl pověřený evakuací tábora. Jak Klein, tak Kramer pro svou krutost zvaný „bestie z Bergen-Belsenu“ stihli sprovodit ze světa mnoho vězňů a důkazních materiálů. Kromě jiných smrtících metod jim Fritz Klein s oblibou vstřikoval benzín do žil.

Bez studu, výčitek a lékařské etiky

Klein byl 15. dubna 1945, dnem osvobození Bergen-Belsenu, britskými vojsky zatčen a až do procesu vězněn. Byl přinucen pohřbít všechny mrtvé vězně do hromadného hrobu, šlapat po stovkách mrtvých těl mu nečinilo absolutně žádnou morální kocovinu. Klein měl svou vlastní verzi Hippokratovy přísahy, kterou ve své obhajobě pronesl: „Moje Hippokratova přísaha mi říká, abych vyřízl z lidského těla infekční ložisko. Židé jsou infekcí lidstva.“ Nad svými činy neprojevil lítost a odmítl jakoukoliv odpovědnost včetně etického hlediska.

Dr. Fritz Klein byl odsouzen k trestu smrti oběšením. Rozsudek byl vykonán 13. prosince 1945 ve věznici v Hamelnu rukou britského kata Alberta Pierrepointa.

Zdroj: ww2gravestone