Po letech se skutečně objevila nová teorie, která zpochybňuje oficiální sovětský příběh o Gagarinově historickém letu. Kdyby prý údajně skutečně přistál v kabině, náraz by nepřežil. A podobných problémů bylo kolem sovětské kosmonautiky mnohem více. Postupně však vyplouvají na povrch.

Nová teorie

Podle této teorie Gagarin bezpečně nepřistál v kabině své kosmické lodi, jak tvrdily sovětské úřady. Místo toho se mohl z kosmické lodi katapultovat ve velké výšce a na padáku se vrátit na Zemi, jak naznačuje nová analýza dostupných důkazů.

Zvláštní je, že prameny tvrdí, že i po přistání Gagarin sám ve svých pozdějších vzpomínkách poznamenal: „Byl jsem to já? Já jsem byl katapultován?“

Teorie se opírá o několik důkazů, včetně očitých svědectví vesničanů, kteří tvrdí, že v blízkosti místa přistání viděli postavu spouštějící se z oblohy s padákem. Kromě toho existují zprávy o druhém kosmickém plavidle, které přistálo nedaleko a mohlo být použité k vyzvednutí Gagarina po jeho sestupu s padákem.

Problémy s přistávacím systémem?

Zkoumání konstrukce kosmické lodi Vostok 1 navíc naznačuje, že přistávací systém nebyl schopný bezpečně vrátit lidskou posádku na zem. Kapsle postrádala tepelný štít a neměla žádný přistávací podvozek, což znamená, že by se pilot musel katapultovat z kapsle a vrátit se na Zemi na padáku.

Později se ukázalo, že pokud by se kosmonaut z kabiny během sestupu nekatapultoval, odnesl by tvrdý dopad nejméně vážným zraněním, spíše však dokonce smrtí. Proto musel být z kabiny katapultován a jinou možnost neměl.

Pokud je tato teorie pravdivá, znamenalo by to, že sovětské úřady lhaly o Gagarinově přistání v kabině, aby nepoškodily prestiž svého kosmického programu. Místo toho možná zatajily skutečnou povahu Gagarinova sestupu, aby se vyhnuly zveřejnění konstrukčních nedostatků své kosmické lodi. A i proto musel Jurij Gagarin po svém návratu z kosmu lhát a říkat, že přistál v kabině své lodi, z níž pak v záznamech bezstarostně vystoupil.

Na další nesrovnalosti se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Tato teorie však není bez kritiků

Někteří odborníci poukazují na to, že svědectví očitých svědků o sestupu parašutisty z oblohy lze vysvětlit přítomností pátracího a záchranného týmu, který byl vyslaný, aby lokalizoval místo přistání poté, co kapsle Vostok 1 přistála.

Sovětské úřady by navíc neměly příliš důvodů lhát o Gagarinově přistání, protože jeho úspěch byl pro SSSR již tak velkým propagandistickým vítězstvím. Je možné, že oficiální vyprávění o Gagarinově přistání v kabině je přesné a náraz přežil díky zpětným raketám kosmické lodi a systému vystřelovacích sedadel.

Jaké bylo přivítání? I zde jsou rozpory

Ukázalo se, že nejen kolem toho, jak Gagarin přistál, nebo že neobletěl celou Zemi, ale 1500 kilometrů mu chybělo, ale dokonce i o jeho přivítání existují rozdílná svědectví. Zatímco svět byl „nakrmen“ historkou o velkolepém přivítání, některé prameny tvrdí, že:

Gagarin byl přivítán bojovým pokřikem urááá, nadávkami a kolchozníci po něm zpočátku dokonce házeli kamení, protože ho považovali za amerického špiona.“

At už byla skutečnost jakákoli, odkaz Jurije Gagarina jako průkopníka kosmického výzkumu je stále tentýž. Jeho výkon, odvaha i odhodlání nadále inspirují generace vědců a badatelů a jeho úspěchy připravily půdu pro budoucí pilotované lety do vesmíru. I přesto však tato teorie zpochybňuje oficiální sovětskou verzi o jeho historickém letu do vesmíru. Přestože existují důkazy, které tuto teorii podporují, zůstává mezi odborníky předmětem diskuse.

Zdroje: www.idnes.cz, space.stackexchange.com, www.rbth.com