www.ancientpages.com, ordonews.com, news-intel.com

Galaktický disk je vyrobený z lehké kovové slitiny sestávající ze zinku, mědi a stop dalších prvků, jako je železo a olovo. Povrch objektu je vysoce leštěný a reflexní, což mu při pohledu pod světlem dodává třpytivý vzhled. Disk má na první pohled výraznou centrální hlavici nebo jakýsi knoflík, který je obklopený řadou soustředných kroužků. Díky nim vypadá jako součást moderního stroje. Co připomíná vám, když se podíváte na toto video?

Zdroj: Youtube

Vypadá jako roztočená vrtule anebo větrník, a to i možná díky prstencům, které jsou od sebe odděleny malými hřebínky nebo drážkami, které dodávají předmětu vzhled miniaturní "diskokoule". Objekt je poměrně tenký a plochý, jeho tloušťka je jen několik milimetrů. Je krásným příkladem kultury Moche.

Nález z And

Dva tisíce let starý Disco Colgante, galaktický disk, byl objeven v roce 1969 v jeskyni v peruánských Andách. Objevila jej skupina badatelů, kteří hledali skrytý vchod do jeskyně. Když vstoupili do komory, kde byl předmět nalezen, byli ohromeni jeho jedinečným vzhledem a okamžitě poznali, že se jedná o nějaký artefakt, jehož původ ale od té doby vědce mate.

Navzdory svému záhadnému původu je galaktický disk považován za pozoruhodný artefakt starověké peruánské kultury a je vystaven v Muzeu zlata v Limě, kde stále fascinuje a zajímá návštěvníky z celého světa.

Grafické ztvárnění galaxie? Rozhodně ne té naší

Vědecká analýza galaktického disku později přinesla několik zajímavých výsledků. Rentgenová fluorescenční analýza odhalila, že výše zmíněné složení disku odpovídá jiným starověkým kovovým artefaktům z této oblasti, což poněkud boří teorii o neznámém high-tech zařízení.

Pravdou ale je, že některé starověké artefakty jsou záhadné a zjistit jejich účel je náročné. Jako pravděpodobné se jeden čas jevila možnost, že galaktický disk je grafickým znázorněním Mléčné dráhy nebo snad nějaké jiné spirální galaxie. Moderní astronomie tvrdí, že většina spirálních galaxií obsahuje centrální výduť obklopenou plochým rotujícím diskem hvězd, čemuž by tento disk kultury Moche odpovídal.

Když se na disk podíváte pozorněji, skutečně lze říci, že znázorňuje nějakou galaxii, ale počet ramen rozhodně neodpovídá ramenům naší galaxie. Mléčná dráha má čtyři základní spirální ramena, ale disk jich má více, proto se rozhodně nejedná o Mléčnou dráhu. Ale tečka uprostřed naopak připomíná Slunce.

Co byla kultura Moche?

Lidé kultury Moche byli známí svou propracovanou kovotepeckou výrobou, která zahrnovala složité zlaté šperky a další předměty. Vzkvétala na severním pobřežní oblasti Peru mezi 1. a 8. stoletím našeho letopočtu.

Přesný účel a funkce galaktického disku však zůstávají záhadou, protože v Moche ani v jiných starověkých kulturách nejsou známy žádné jiné předměty, které by mu byly podobné. I proto se kolem objektu objevilo mnoho teorií.

Jedna z nich předpokládá, že předmět mohl být používán jako obřadní nebo rituální předmět, možná jako symbol Slunce nebo jiných nebeských těles.

Jiní se domnívají, že předmět mohl mít astronomickou funkci, například jako primitivní forma astrolábu nebo slunečních hodin. Tyto myšlenky však zůstávají spekulativní a skutečný význam závěsného disku možná nikdy nebude plně pochopen.

Pokud by se ale ukázalo, že teorie o ztvárnění galaxie je pravdivá, pak by disk dokázal, že starověcí lidé byli mnohem vyspělejší, než se dosud předpokládalo. Faktem je, že i některé z nejstarších jeskynních maleb na světě odhalily, že dávní lidé měli poměrně pokročilé znalosti astronomie. O proměnlivosti "démonické hvězdy" Algol věděli staří Egypťané 3 000 let před západními astronomy a mnoho dalších starověkých civilizací studovalo oblohu a sestavovalo přesné sluneční a měsíční kalendáře.

Co tento objekt připomíná vám?