Zájem o Chufuovu, Velkou či Cheopsovu pyramidu stále přitahuje představivost mnoha lidí na světě, a to dokonce i těch, kdo ji mají doslova denně před očima. Jak uvádí doktor Zahi Hawass, bývalý předseda Nejvyšší rady pro starožitnosti Egypta, Velká pyramida rozhodně ještě nevydala všechna svá tajemství. To je podloženo i tím, že vnitřní komory vykazují mnoho anomálních rysů.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Skrytá tajemství Velké pyramidy

Inženýr Chris Dunn, autor knihy Elektrárna v Gíze v roku 1998, vyslovil domněnku, že Velká pyramida mohla v dávné minulosti zažít kataklyzmatickou událost. Tento „výbuch" ukončil její roli coby aktivní elektrárny. Dunn v knize dokazuje, že právě taková totiž byla primární funkce pyramidy. Tuto Dunnovu hypotézu o výbuchu v pyramidě dále rozvádí kniha Stephena Mehlera The Land of Osiris (2001).

Exploze?

Určité rysy vnitřku Velké pyramidy skutečně dokazují, že stavba pravděpodobně nesloužila jen jako hrobka pro krále, ať už skutečná, nebo symbolická. To je podloženo několika anomáliemi královské komory. V jejích žulových trámech na stropě jsou praskliny, které byly po dlouhá léta považovány za důsledek zemětřesení. Zvláštní je, že nikde jinde ale nebyly podobné praskliny nalezeny. Navíc i podlahy a stěny jsou od sebe jako by oddělené a vypouklé, což by bylo dalším důkazem, že v místě došlo k výbuchu nebo silném energetickému pulsu. A v neposlední řadě i kamenná schránka v Králově komnatě má dnes čokoládově hnědou barvu, nikoli původní růžovou barvu asuánské žuly, z níž pochází. To může být způsobeno obrovským žárem, tedy dalším důkazem možného výbuchu nebo požáru v komoře ve starověku. A podobných anomálií je na mstě mnohem více.

Pravdou je, že tato událost je zmíněna několikrát v ústní tradici: mnohé prameny hovoří o kataklyzmatické události globálního rozsahu, jakou by mohl být průlet komety, dopad meteoritu nebo jiná nebeská aktivita.

Dodnes však není jasné, zdali se v pyramidě skutečně nacházejí nějaké další, dosud neobjevené prostory. I když vědci po nich stále pátrají.

Existuje však přece jen tajemství Velké pyramidy?

Při hledání dosud neobjevených prostor byla pozornost soustředěna na čtyři úzké šachty objevené v roce 1872. Dvě z nich ústí z královské komory do volného prostoru, další dvě pak na jižní a severní straně.

Šachty zůstaly neprozkoumané až do roku 1993, kdy německý inženýr Rudolf Gantenbrink vyslal do jižní šachty robota, který však neuspěl, protože se zastavil před záhadnou vápencovou deskou zdobenou dvěma měděnými kolíky. Kamera se sice protlačila otvorem vyvrtaným v měděném kolíku, ale dál se nedostala. Odhalila ale něco, co vypadalo jako další dveře. Ty dostaly později název Gantenbrinkovy. Co se za nimi skrývá, trápí nejen Hawasse celé roky.

Kam vedou Gantenbrinkovy dveře?

V roce 2011 pyramidu zkoumal další robot jménem Djedi, jenž umožnil poprvé kompletně nahlédnout za Gantenbrinkovy dveře. Jeho "mikrohadí" kamera posílala zpět snímky 4 500 let starých hieroglyfů, o nichž se předpokládá, že obsahují technická čísla. Ale i tento projekt byl po egyptské revoluci zastaven - a již nikdy nebyl obnoven. Otázky o prázdnotě za vstupní branou, Gantenbrinkových dveřích i sestupné chodbě tak zůstávají stále otevřené.

Že by zde byla konečně dlouho hledaná místnost s hrobkou královny Nefertiti?

Zdroje:

www.seeker.com

www.ancient-origins.net