Od roku 1980 stál v čele Libérie seržant Samuel Kanyon Doe, který si uzurpoval moc vojenským převratem. Obyvatelstvu se jeho vláda nijak nezamlouvala, protože dopřál privilegia jenom příslušníkům vlastního kmene Kran, zatímco ostatní tvrdě diskriminoval. Právě ke kmeni Kran náležel také Joshua Milton Blahyj.

V jedenácti veleknězem, ve dvaceti generálem

Kmen měl své vlastní "náboženství", spojené s krvavými rituály. Když bylo Blahyjovi 11 let, stařešinové ho prohlásili veleknězem. Chlapec na prahu dospívání se tak stal v duchovní hierarchii kmene nadřazen samotnému prezidentovi a získal funkci jeho rádce. O devět let později vypukla v Libérii občanská válka, do které se mladý Blahyj zapojil v hodnosti generála.

Bůh jménem Njanbe-a-weh, jemuž se zasvětil, neposkytoval v boji ochranu jen tak zadarmo. Potřeboval krev a srdce lidských obětí. Blahyj byl přesvědčen, že si ho obzvláště nakloní zabíjením malých dětí a nemluvňat. Se svou armádou složenou převážně z dětských bojovníků terorizoval ulice Monrovie i venkovské oblasti, loupil, zabíjel a vybíral vhodné oběti pro svého boha.

"Před bitvou jsme se všichni opili a zdrogovali, obětovali jsme nějakého místního teenagera, vypili jsme jeho krev, snědli jeho srdce a potom jsme se vrhli do boje v barevných parukách a maskách. Zmasakrovali jsme každého, kdo nám přišel do cesty, pak jsme mu uřízli hlavu a hráli jsme s ní fotbal," vyprávěl později Blahyj.

S nahou zadnicí a v teniskách

Bůh Njanbe-a-weh z nějakého zvláštního důvodu rovněž požadoval, aby Blahyj bojoval zásadně nahý. Povolil mu jenom tenisky. Blahyjovi se proto začalo přezdívat "generál Holý zadek" a tuto přezdívku ze sebe nikdy nesmazal. Věřil, že jedině bez oblečení se může stát neviditelným a kulky ho budou míjet. Měl štěstí. Opravdu ho nikdy žádná netrefila.

Jeho běsnění skončilo v roce 1996, kdy se mu prý u jednoho křesťanského kostela zablesklo před očima a uslyšel Ježíšův hlas: "Synu, jestli neodčiníš své hříchy, tak zemřeš!" Blahyj byl podle svých slov překvapen, že ho Bůh nazývá svým synem. A najednou prozřel.

Z vraha misionářem

Dnes je z něho milující manžel a otec několika dětí, předsedá vlastní křesťanské organizaci a pomáhá rodinám postiženým občanskou válkou. Jeho manželka vede v Monrovii vývařovnu pro bývalé dětské vojáky a zároveň působí jako pastorka. Blahyjova pravidelná kázání jsou odměňována hlasitým potleskem. Účastní se jich místní chudina i bohatí podnikatelé v kravatách. "Je to hodný chlapec," říká o napraveném válečném zločinci jeho matka.

Blahyj nebyl za své činy nikdy souzen z jednoduchého důvodu: nově ustanovená demokratická vláda se rozhodla učinit za občanskou válkou tlustou čáru, aby zabránila dalším nepokojům, a OSN pro Libérii nezřídila zvláštní válečný tribunál, jako to učinila v případě jiných zemí. Bývalý generál tak jen stanul před vyšetřovací komisí, která ale neměla pravomoc ho odsoudit.

Komisaři od válečných zločinců slyšeli už všechno možné. Nejčastěji to jsou výmluvy typu "Jenom jsem vykonával rozkazy" nebo negace "To se nikdy nestalo, o tom jsem neslyšel". Blahyj se ale k překvapení všech přítomných ke zvěrstvům přiznal. Na otázku, kolik lidí jeho skupina zmasakrovala, odpověděl věcně: "Určitě ne méně než 20 tisíc. Ale přesně to spočítat nedokážu."

Prohlásil také, že přijme doživotní vězení i trest smrti. Mnohem více se bojí Ježíšova hněvu: "Nejhorší by bylo, kdyby mi řekl, že jsem promarnil příležitost, kterou mi poskytl."

Zdroje: abcnews.go.com, www.newyorker.com, en.wikipedia.org