Jaké je genetické složení Čechů. Překvapivé! Slovani jsme pouze ze čtvrtiny

Lenka Samuely | 7. 5. 2022

Žádný evropský národ nemá tak pestrou genetickou rozmanitost jako Češi. Naše kotlina byla doslova křižovatkou cest a v lidském DNA je to na první pohled poznat. Odkud tedy většina našich předků pocházela?

Typický Čech je muzikant, má zlaté ručičky, nosí ponožky v sandálech, má chalupu nebo alespoň zahrádku, trampuje, houbaří, pivo považuje za vodu a kamkoli jde, tak si nosí svačinu. Český národ je originální. Možná za to může naše genetická výbava. Mísí se v ní snad všechna evropská etnika.

Ve vraku starověké lodi byl nalezen poklad. Neznámý kov je cennější než zlato
Magazín

Ve vraku starověké lodi byl nalezen poklad. Neznámý kov je cennější než zlato

Podle legendy přivedl Čechy na středoevropské území Praotec Čech. Jakmile vystoupil na horu Říp, ihned poznal, že „toto je země zaslíbená, mlékem a medem oplývající!" Známá pověst nemusí být daleko od pravdy, pokud Praotec se svými lidmi putoval mezi 4. a 7. stoletím našeho letopočtu, kdy proběhlo tzv. stěhování národů, které položilo geografické základy dnešních států.

Genetické složení Čechů

V té době přišly na území Čech a pak Moravy také slovanské kmeny, jež se zde střetly s původním obyvatelstvem. To tvořilo různá etnika včetně Keltů a Germánů. I přesto, že logicky došlo k bojům o úrodné oblasti, historici předpokládají, že lidé se navzájem nevyvražďovali. Naopak se vedle sebe naučili žít a postupem času také splynuli.

Před vznikem přemyslovského státu, který dle Kosmovy kroniky fungoval od 10. století našeho letopočtu, žilo v naší kotlině až 16 kmenů. Český historik a archivář V. V. Tomek je v 19. století považoval za větve českého národa. Z nich se následně formovala hradiště a knížectví. V té době již Slované původní obyvatelstvo zcela pohltili.

Vědci našli na Marsu zvláštní fosilie. Přou se, zda dokazují mimozemský život
Magazín

Vědci našli na Marsu zvláštní fosilie. Přou se, zda dokazují mimozemský život

Etnické mixování však v raném středověku neskončilo. Téměř každý, kdo prošel křižovatkou Evropy, zde zanechal své geny. Ať už šlo o německou kolonizaci ve 13. století, Švédové za třicetileté války nebo Francouzi v dobách Napoleona. „Česká populace má však své většinové kořeny v pravěké, předslovanské populaci," říká archeogenetik Jaromír Beneš.

Co Čech to...

18 % Čechů tedy náleží k prapůvodním obyvatelům, kteří na našem kontinentu žijí už 35 000 let a jsou potomky lovců mamutů. Zbývající lidé jsou děti přistěhovalců. „Asi první příliv ze západu se udál na konci doby měděné mezi lety 2400 a 2000 před naším letopočtem, kdy do střední Evropy pronikaly skupiny bojovníků a vytvářely sídliště. Následně splynuly s původními osídlenci," vysvětluje Beneš.

Zdroj: Youtube

Podle moderních genetických výzkumů jsou dnešní Češi ze 35 % potomky Slovanů, ze 30 % Germánů a Keltů a 10 % populace má skandinávské kořeny. Zbývající procento má židovský, románský, ugrofinský nebo jihokavkazský původ.

Zdroj:

www.plus.rozhlas.cz, www.novinky.cz, www.cs.wikipedia.org, www.irozhlas.cz

Tagy Česko Evropa Hora Říp Morava Napoleon Bonaparte praotec Čech raný středověk Stěhování národů střední Evropa třicetiletá válka