Typický Čech je muzikant, má zlaté ručičky, nosí ponožky v sandálech, má chalupu nebo alespoň zahrádku, trampuje, houbaří, pivo považuje za vodu a kamkoli jde, tak si nosí svačinu. Český národ je originální. Možná za to může naše genetická výbava. Mísí se v ní snad všechna evropská etnika.

Podle legendy přivedl Čechy na středoevropské území Praotec Čech. Jakmile vystoupil na horu Říp, ihned poznal, že „toto je země zaslíbená, mlékem a medem oplývající!" Známá pověst nemusí být daleko od pravdy, pokud Praotec se svými lidmi putoval mezi 4. a 7. stoletím našeho letopočtu, kdy proběhlo tzv. stěhování národů, které položilo geografické základy dnešních států.

Genetické složení Čechů

V té době přišly na území Čech a pak Moravy také slovanské kmeny, jež se zde střetly s původním obyvatelstvem. To tvořilo různá etnika včetně Keltů a Germánů. I přesto, že logicky došlo k bojům o úrodné oblasti, historici předpokládají, že lidé se navzájem nevyvražďovali. Naopak se vedle sebe naučili žít a postupem času také splynuli.

Před vznikem přemyslovského státu, který dle Kosmovy kroniky fungoval od 10. století našeho letopočtu, žilo v naší kotlině až 16 kmenů. Český historik a archivář V. V. Tomek je v 19. století považoval za větve českého národa. Z nich se následně formovala hradiště a knížectví. V té době již Slované původní obyvatelstvo zcela pohltili.

Etnické mixování však v raném středověku neskončilo. Téměř každý, kdo prošel křižovatkou Evropy, zde zanechal své geny. Ať už šlo o německou kolonizaci ve 13. století, Švédové za třicetileté války nebo Francouzi v dobách Napoleona. „Česká populace má však své většinové kořeny v pravěké, předslovanské populaci," říká archeogenetik Jaromír Beneš.

Co Čech to...

18 % Čechů tedy náleží k prapůvodním obyvatelům, kteří na našem kontinentu žijí už 35 000 let a jsou potomky lovců mamutů. Zbývající lidé jsou děti přistěhovalců. „Asi první příliv ze západu se udál na konci doby měděné mezi lety 2400 a 2000 před naším letopočtem, kdy do střední Evropy pronikaly skupiny bojovníků a vytvářely sídliště. Následně splynuly s původními osídlenci," vysvětluje Beneš.

Zdroj: Youtube

Podle moderních genetických výzkumů jsou dnešní Češi ze 35 % potomky Slovanů, ze 30 % Germánů a Keltů a 10 % populace má skandinávské kořeny. Zbývající procento má židovský, románský, ugrofinský nebo jihokavkazský původ.

Zdroj:

www.plus.rozhlas.cz, www.novinky.cz, www.cs.wikipedia.org, www.irozhlas.cz