Poprvé byl termín etnická zbraň použit v roce 1942. Nevyřkl ho ale Adolf Hitler, jenž by vývojem takové zbraně "vyluštil" konečné řešení židovské otázky, genetická zbraň se objevila v románu Šestá kolona amerického spisovatele Roberta A. Heinleina. V knize se Američané snaží zbavit okupantů, tzv. panasiatů a v tajné laboratoři v horách vyvíjí biologickou zbraň, která by vyhladila tuto "žlutou záplavu".

Konečné řešení etnické otázky


Heinlein nebyl prvním člověk, kdo na podobnou zbraň pomyslel, ale první ji zpopularizoval. Ačkoliv se internetem šíří spoustu zvěstí o tajných nacistických zbraních a někde se určitě dočtete, že mezi nimi figurovala i taková, která by ze zemského povrchu odstranila všechny nečisté rasy vyjma té árijské, žádná taková biologická zbraň se nevyvíjela. Pokud ano, nač by si nacisté dělali starosti s vyhlazovacími tábory, když by jednoduše do světa rozprášili plyn a počkali, až přinese kýžené výsledky?

V dnešní době takové zbraně opravdu hrozí a netvrdí to jenom vášniví konspirátoři na internetových fórech, ale i vědci. Například vědci z Univerzity Cambridge ve své zprávě Centre for the Study of Existential Risk varují, že je to otázka několika let a světové vlády na takový druh zbraní nejsou vůbec připravené.

Jak může taková etnická zbraň fungovat? Představte si patogen, jenž by zabíjel lidi s podobným genomickým profilem. Patogen, který zacílí pouze na bělochy, na lidi trpící stejnou vrozenou nemocí, nebo jenom na muže. O takové zbraně podle amerického ministerstva stavu trendů globálního terorismu usilují hlavně teroristické organizace, které v minulosti či v současnosti opakovaně hrozí použitím biologických zbraní.

Na prvním místě USA, ale i teroristé


Největší hrozbou vývoje etnických a jiných genetických zbraní jsou ale světové velmoci s nejvýznamnějšími vědeckými pokroky. Na první příčce je nepřekvapivě USA, poté Japonsko, jež se biologickým zbraním věnovalo už během druhé světové války, sousední Německo se umístilo na třetí pozici, následované Velkou Británií. Čína se umístila až jako pátá. Motivace vytvořit zbraň zasahující pouze specifické etnikum je však něco jiného a žebříčkem pořádně zahýbá. Podle experta na Jose-Luise Sagripantiho by do vývoje s největší pravděpodobností nejvíce investovalo Japonsko, hned za ním Izrael, Čína, Brazílie a Jižní Korea.

Přestože je použití biologických a genetických zbraní zakázáno Úmluvou o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení, existují informace, že světové velmoci a různé teroristické skupiny takové zbraně vyvíjí. A zatímco u druhé zmiňované skupiny by posloužily k útoku, země podepsané v Úmluvě by je použily pouze pod v případě "oko za oko, zub za zub".

Smrtelné nemoci jsou ve skutečnosti betaverze zbraní


Že jsou genetické zbraně dávno v oběhu má podle různých konspirátorů dokládat ptačí chřipka a virus H5N1. Má jít o jakousi testovací verzi genetických zbraní použitou proti asijské populaci, a ačkoliv pandemie započala v Číně, usmrtila lidi z různých etnických skupin. Její mortalita navíc nebyla tak vysoká, jak se původně předpokládalo.

Vedle této konspirační teorie se vyrojila jiná, že i virus HIV byl původně zamýšlen jako genetická zbraň, mající za cíl vyhladit homosexuální část populace. Ve všech případech šlo o hoaxy.

Hrozba každým rokem narůstá. Není sice prokázáno, že tajné laboratoře na vývoj smrtelných a zakázaných zbraní existují, není to ale ani vyvráceno. A žádná úmluva světa neodradí militantní skupiny od vývoje zákeřných patogenů hromadného ničení.