mysteriesrunsolved.com, www.ancientpages.com

Pozoruhodný starověký high-tech genetický disk, neboli "embryologický disk", by mohl přepsat dějiny o počátcích lidstva. Nyní je součástí sbírky inženýra a konstruktéra Jaimeho Gutierreze-Lega a je umístěn v Muzeu přírodních věd ve Vídni. Profesor Gutierrez je i tím, kdo disk v Kolumbii objevil, a zaujal ho na první pohled. Neodpovídal totiž žádné známé existující předkolumbovské kultuře. Stejně jako mnoho jiných kontroverzních starověkých artefaktů byl i genetický disk často označován za podvod. Přestože dosud neznáme jasnou odpověď, disk je velmi zajímavým objektem. Podívejme se proč.

Zdroj: Youtube

Podoba záhadného disku

Nyní vědci předpokládají, že disk je starý více než 6 000 let a byl vytvořen neznámou starověkou civilizací, protože lidé v té době neměli znalosti pokročilé biologie a mikroskopické technologie. Právě kvůli pouhým okem neviditelným rytinám se odborníci domnívají, že disk vznikl za použití technologií mimo tuto Zemi. Dodnes ale netušíme, jak, kdy a proč byly rytiny vytvořeny.

Jasně viditelný otvor uprostřed svědčí o tom, že disk mohl být dříve připevněn k tyči. Díky moderním technologiím byly rytiny z genetického disku zvětšeny. Ukázalo se, že na jeho okraji se nalézá symbol hada, zatímco na jedné straně jsou zobrazeny biologické detaily jako mužské spermie, ženská vaječná buňka a pohlavní orgány, oplodněné vajíčko, plod a rostoucí embryo, na straně druhé několik prezentací plodu v různých velikostech. Zachycují vývoj jedince od vajíčka až k podobě malého dítěte.

Některé z řezbářských prací vypadají tak, že se jedná o obrazy lidských hlav.

Podvrh?

Nad kolumbijským genetickým diskem, coby jedním z nejpodivnějších a nejneuvěřitelnějších objevů v historii lidské civilizace, se vznáší mnoho otazníků, které jej řadí do kategorie tzv. nemístných artefaktů. Jedná se o předměty, které se vymykají jakémukoli racionálnímu vysvětlení.

Disk od jeho nalezení zkoumalo nespočet badatelů – archeologů, historiků, biologů, genetiků, ale ke společnému závěru nedošli. Neshodli se ani na tom, zda jde o padělek, navíc svorně tvrdili, že disk by bylo teoreticky i prakticky nemožné reprodukovat.

Dílo předkolumbovské civilizace

Civilizace Muisca, která pravděpodobně patří k záhadnému genetickému disku, je jednou ze čtyř vyspělých předkolumbovských civilizací, která spolu s Mayi, Aztéky a Inky oblast Altiplano Cundiboyacense rozvíjela.

Disk je dodnes zkoumán a shoda panuje v tom, že se zřejmě jedná o genetický plán lidského života. Funkce a původ mnoha genů jsou však stále neznámé a skeptici se obávají, že by podle „návodu“ na disku bylo možné vytvořit klonované "zázračné děti", jež by se daly objednat v katalogu.

Genetici se přitom odvolávají na "strom života".

Kolumbijský profesor Jeime Gutierrez Lega již léta shromažďuje nejrůznější záhadné starověké předměty, většinou kameny s vyobrazením lidí a zvířat a záhadnými symboly a nápisy v neznámém jazyce.

Pokud jde o kolumbijský genetický disk, zatím nikdo nedokáže vysvětlit, jaké technologie byly při výrobě tohoto předmětu použity, ani k čemu sloužil.