Zpátky v čase

Ačkoliv se s tímto objevem vracíme tak trochu zpátky v čase, jeho vyspělost tomu rozhodně neodpovídá. Vědci objevený genetický disk totiž údajně obsahuje informace o genetickém vývoji člověka. 

Přesto jsou na něm vyobrazené motivy, které jsou dnešním lidem známé až po objevení mikroskopu. Nikdo nechápe, jak mohli lidé před 6000 lety vytvořit něco tak vyspělého. Přesto, jak se zdá, se jim to povedlo na výbornou.

Genetický disk je tvořený z kamene nesoucího název lydit. V průměru dosahuje délky 27 centimetrů a jeho váha činí přibližně 2 kg. Problém lyditu tkví v tom, že ani dnes není možné do něj pro jeho tvrdost cokoli vytesat. Natož aby se to povedlo v době, kdy lidé nedosahovali takové technologické vyspělosti, jakou mají k dispozici dnes. 

Disk objevil roku 1964 Jaime Gutierrez Lega, průmyslový designér. Lega disk nalezl nedaleko kolumbijské Bogoty. Do podvědomí široké veřejnosti se ale dostal až díky badateli Klausovi Donaovi, který zasponzoroval detailní průzkum nalezeného artefaktu. 

Zvrat v lidských dějinách

Genetický disk svým objevem vyvrací vše, co jsme si do této chvíle mysleli o dějinách lidstva. Důvodem jsou obrazce, které obsahuje.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Na genetickém disku jsou zřetelně vyobrazené výjevy jako nitroděložní vývoj plodu, ženské a mužské pohlavní orgány a různá vývojová stádia bytostí. Ty jsou zvláštní tím, že se nepodobají člověku. 

Právě to vyvolalo celou řadu spekulací, jak to s pravostí disku vlastně je. Vědci se rozhodli podrobit ho uhlíkovému datování. Cílem bylo určit přesné stáří a pak genetický disk zkoumat dál. 

Uhlíkové datování potvrdilo, že disk by skutečně vyrobený v prehistorické době. Staří 6000 let bylo prohlášené za platné. Jednu věc se tedy potvrdit podařilo. 

Jak je ale možné, že artefakt z prehistorické doby obsahuje informace o vývoji plodu, když spermie byly poprvé definované až roku 1677? 

Vědcům z Kolumbijské národní univerzity se navíc podařilo zjistit, že genetický disk nepatří žádné z existujících kolumbijských kultur Jižní Ameriky. 

Objev genetického disku je důkazem, že o dějinách lidstva nevíme vše, o čem jsme do této chvíle byli přesvědčení. Je proto třeba dalších výzkumů, které nám artefakty jako je tento, pomohou objasnit. 

i-aria.fun, twitter.com, www.kanaga.tv