Existují dva typy geoglyfů. Pozitivní, vytvořený naaranžováním přírodního materiálu, a negativní, při němž se naopak přebytečná zemina či štěrk odstraní. Objevují se po celém světě a jsou viditelné především z výšky. Dodnes se stále neví, k čemu měly sloužit. Podle některých hypotéz šlo o ukazatele zdroje pitné vody nebo cest. Mohly mít také, pro nás zatím neznámý, astronomický význam. Další teorie hovoří o ceremoniálním účelu.

Švýcarský spisovatel a záhadolog Erich von Däniken zase předpokládá, že obrazce byly vytvořeny s důvodu interakce s mimozemskými civilizacemi. Ty měli našim předkům darovat pokročilé nástroje. Na oplátku si nechávali stavět svatyně nebo vytvářet geoglyfy.

Geoglyfy Blythe

Sada šesti obřích hlubotisků, pojmenovaných podle nedalekého městečka Blythe, byly náhodně objeveny místním pilotem v roce 1932. Tvoří ji tři lidské postavy, dvě čtyřnohá zvířata a spirála. Z pohledu z výšky vytvářejí komplexní obraz.

Byly nakresleny odrhnutím kamenů a zeminy. Nejvyšší lidská postava, měřící 52 metrů, zobrazuje, podle členů místních indiánských kmenů Mohave a Quechan od řeky Lower Colorado, boha Mastamho. Zvířata představují Hatakulvu, horského lva, který pomáhal při stvoření světa. Druhý člověk je podle antropologů žena.

Terénní archeoložka Jessica Nan předpokládá, že dílo bylo vytvořeno v období mezi lety 900 př. n. l. a 1200 n. l. původními indiánskými kmeny, jež putovaly podél řeky Colorado. Mohly tak sloužit jako záchytné body nebo byly místem k uctění bohů. Dokazují to další hlubotisky nacházející se poblíž. Mají zobrazovat horské lvy, ptáky, hady a další zoomorfní geometrické tvary. „Říkáme jim spící obři," vysvětluje Amelia Flores, předsedkyně místních indiánských kmenů. „Jejich původ však neznáme. Naše tradice byly předávány ústně, nikoli písmeně."

Záhadné obrazce

Mezi další zajímavý geoglyf patří také bludiště Topock neboli Mojave Maze. Pokrývá 72 tisíc m2 a je tvořen čárami, které jsou od sebe 1,5 metru daleko. Americký fotograf a etnolog Edward Curtis v roce 1908 uvedl, že místní indiáni měli oblast účelně vysušit a nakreslit bludiště, do něhož lákali zlé duchy.

Zdroj: Youtube

Archeoložka Ruth Musser-Lopez, se ale domnívá, že bludiště je výsledkem těžby štěrku používaného při stavbě železnice. Nevytvořili ho tak domorodí Američané, ale dělníci v 19. století. Nyní je většina geoglyfů Blythe oplocena, aby nedošlo k jejich poškození.

Zdroj:

www.en.wikipedia.org, www.eu.azcentral.com, www.heritagedaily.com