První obrazce v kazachstánské stepi objevil v roce 2014 nadšenec Dmitrij Dej díky aplikaci Google Earth. Do dnešního dne jich bylo v oblasti zmapováno přes 250 a jejich průměr se pohybuje od 90 do 400 metrů, což jsou opravdu úctyhodné rozměry. Když ke geoglyfům dojdete pěšky, budou se vám jevit jako náhodně navšené hromádky zeminy a kamenů. Teprve z letecké výšky s úžasem zjistíte, že tvoří téměř dokonalé čtverce, kříže a kruhy, které nemohly vzniknout jen tak samy od sebe. Někdo je zde naaranžoval.

Odkaz z doby železné

Vědci stále nevědí, za jakým účelem pradávné civilizace geoglyfy vytvářely. Díky metodě opticky simulované luminiscence jsou ale schopni určit, po jak dlouhou dobu byl materiál vystaven slunečnímu záření. Zjistili tak, že kazachstánské geoglyfy jsou staré zhruba 2800 let, ačkoli se původně objevily spekulace, že mohly vzniknout mnohem dříve, třeba i před 8000 lety. "Pro takové tvrzení neexistují žádné důkazy. Datační technika jasně zasadila vznik geoglyfů do doby 800 let př. n. l.," uvedl kazašský archeolog Andrej Logvin, který se na výzkumu podílel.

Podle odborníka šlo o období, kdy se na území Kazachstánu začaly používat železné nástroje namísto dosavadních nástrojů bronzových. Není ovšem nic známo o tom, že by v té době oblast obývala nějaká vyspělá kultura. Krajinou putovali kočovní pastevci a sběrači, jimž by vědci tvorbu náročných obrazců ani ve snu nepřipisovali. Ale možná se mýlí.

"K provedení takových rozsáhlých projektů bylo potřeba nashromáždit velké množství lidí," uvedl kanadský archeolog Persis B. Clarkson z univerzity ve Winnipegu. "Představa, že za tím stáli kočovní sběrači, nás vede k hlubokému přehodnocení charakteru společenské organizace, která předcházela usedlým civilizacím."

Účel geoglyfů neznámý

Mezi kazachstánskými obrazci vyniká geoglyf ve tvaru tříramenné svastiky. Ta samozřejmě v době železné neměla politický význam, jaký jí připsal Adolf Hitler, a nacházíme ji v mnoha dalších starověkých kulturách. Mezi čtverci, kruhy a kříži v kazachstánské stepi přesto působí velmi záhadně. Vypovídá o tom, že autoři geoglyfů vytvářeli i složitější symboly než jen základní geometrické tvary. Něco takového by do prostých pastevců rovněž nikdo neřekl.

Protože se u geoglyfů našly pozůstatky ohnišť, vědci se domnívají, že se zde konaly náboženské rituály. Nikdo to ale nemůže s jistotou potvrdit. Stejně tak mohlo jít například o vymezení hranic území jednotlivých kmenů nebo ohrady pro zvířata - v takovém případě by však navršený materiál musel původně tvořit mnohem vyšší zábranu.

Detaily několika kazachstánských geoglyfů zachycuje video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: https://www.livescience.com/, https://www.sciencealert.com/, https://www.foxnews.com/