Okresy jsou definovány jako územně-správní jednotky. Jsou větší než obce, ale menší než kraj.

Česká republika jich má dohromady 76. Zajímavostí je, že hlavní město Praha nepatří do žádného z nich. Dělí se pouze na deset číslovaných obvodů.

Okresy v naší kotlině vznikly v roce 1849, kdy nahradily původní panství. Až do současnosti byl jejich počet i funkce několikrát upravován. 

Například po Mnichovské dohodě byly většinou pod správou německých úředníků. Po osvobození se samospráva přejmenovala na okresní národní výbor. Po rozdělení republiky byly jejich povinnosti omezeny a v roce 2002 nový zákon č. 320/2002 Sb okresní úřady zcela zrušil. 

Okresy v Česku

V čele okresů stojí hejtman a zastupitelstvo složené z místních obyvatel. Jejich primární funkcí je zajištění základních služeb, jako je například zdravotní a sociální péče, zabezpečení infrastruktury, správa majetku nebo ochrana životního prostředí.

Okresní organizaci najdeme také u soudů, policie, archivů a toto rozdělení je stále používáno pro potřeby statistické a územně-orientační.

Nejmenším okresem je Brno-město s rozlohou 230,22 km2, největším pak Klatovy s rozlohou 1 945,69 km2. Nejméně lidnatým jsou Prachatice. 

Centrem těchto územně-správních jednotek jsou města, podle nichž se většinou jmenují. Jen v pěti případech je okres pojmenován podle obce mimo své území. Jde o Prahu-východ, Prahu-západ, Plzeň-sever, Plzeň-jih a Brno-venkov.

Geografický kvíz, který potrápí mozky Čechů. Zvládnete zařadit města ke správným okresům?

Zvládnete zařadit měst nebo obece ke správným okresům?

Zdroje: www.mivemi.cz, www.cs.wikipedia.org, www.zoom.iprima.cz