Vyřezávané kamenné koule byly poprvé objeveny koncem 19. století ve Skotsku, přičemž do dnešního dne bylo nalezeno více než 500 exemplářů. Většina koulí byla nalezená v severovýchodním Skotsku, menší množství v jiných částech země a také v Anglii, Irsku a dokonce Norsku. 

Dokonale kulaté a propracované. Ale proč?

Dokonalé koule jsou vyrobené z různých materiálů, jako je pískovec, granodiorit a serpentinit, a jsou obvykle velké asi jako tenisový míček, přičemž na jejich povrchu jsou vytesané složité geometrické vzory, které se tesaly několik let, některé složitější kusy dokonce několik generací.

Vzory vyryté na povrchu koulí jsou velmi složité a skládají se z řady symetrických tvarů, včetně trojúhelníků, kruhů a spirál. Některé vzory jsou tak složité, že nemohly být vytvořeny bez použití důmyslných nástrojů. Původ a účel vyřezávaných kamenných koulí zůstává záhadou, ale archeologové a historici navrhli několik teorií.

Podle jedné z nich mohly sloužit jako zbraně, podle jiné jako nástroje pro astronomická měření. Kvůli nedostatku přesvědčivých důkazů je však obtížné určit jejich skutečný účel.

S koulemi se možná obchodovalo

Jednou z nejpozoruhodnějších charakteristik vyřezávaných kamenných koulí je skutečnost, že jsou všechny dokonale kulovité, což by bylo bez použití vyspělé technologie neuvěřitelně obtížné. Některé z koulí mají také drážky a zářezy, o nichž se předpokládá, že byly vytvořené soustruhem nebo jiným přesným řezným nástrojem.

Navzdory své zjevné složitosti nebyly vyřezávané kamenné koule pravděpodobně vytvořené jedinou skupinou nebo kulturou, protože byly nalezené na různých místech a ve spojení s celou řadou dalších artefaktů. Naznačuje to, že s koulemi se mohlo obchodovat nebo si je vyměňovat mezi různými skupinami nebo mohly mít široký kulturní význam.

Nejznámější, nejsložitější a nejzachovalejší je koule Towie, nalezená na svazích kopce Glaschul Hill ve skotském Towie. Nyní je koule uložená ve Skotském národním muzeu.

Na jedno z mnoha videí se podívejte například zde:

Zdroj: Youtube

Hra, váhy a mnohé další teorie

Některé teorie mluví o tom, že koule mohly být používané i jako symbol statusu nejbohatších a nejmocnějších členů komunity. Anebo jsou tu další, praktičtější teorie – mohly být používané jako váhy pro transakční účely, anebo se jednalo o jakousi starověkou vrhací hru, či jimi bylo stříleno z praku…

Ceněné artefakty

Ačkoli skutečný účel kamenných vyřezávaných koulí zůstává záhadou, jejich složité vzory a odborné řemeslné zpracování naznačují, že se jednalo o vysoce ceněné předměty, které hrály důležitou roli v životě lidí, kteří je vytvořili. Jak poznamenává archeoložka Alison Sheridanová, „ať už byla jejich funkce jakákoli, jedná se o předměty nesmírně krásné, zručné a propracované a právem si vysloužily místo jednoho z nejzáhadnějších artefaktů britského neolitu."

Jakékoli domněnky o používání těchto neobvyklých kamenů asi navždy budou jen domněnkami. A to i proto, že komunity, které je používaly, neznaly písmo. Pozoruhodně dobrý stav všech koulí ale ukazuje, že si jich jejich komunity kdysi vážily.

Zdroje: www.iflscience.com,  en.wikipedia.org/wiki/Carved_stone_balls, www.nms.ac.uk