Geronimo se narodil jako Goyathlay

Narodil se 16.července 1829 jako jeden z osmi dětí do rodiny z kmene Bedonkohe, kteří byli Apači. Jeho rodné jméno Goyathlay znamená „ten který zívá“ a jméno Geronimo, jímž proslul mezi svými, ale hlavně mezi nepřáteli, získal až mnohem později během svého života.

Ženou i děti Geronimovi zavraždili Mexičané

Osud mladičkého muže nejvíce ovlivnily události z 5.března 1858, když Goyathlay zjistil, že 400 Mexičanů napadlo tábořiště během nepřítomnosti mužů. Ti odjeli do města obchodovat a nemohli tušit, že budou jejich rodiny bezdůvodně zmasakrovány. Později odpoledne se muži vrátili, aby našli jen několik přeživších. Mexičané zabili válečníky na hlídce, ale také ženy a děti. Zničili zásoby, sebrali zbraně i poníky a zdevastovali tábořiště. Goyathlay našel mezi zabitými svoji matku, ale také mladou ženu a tři maličké děti.

Geronimo na válečné stezce

Masakr jeho rodiny dal Goyathlayovi životní směr. Během celého jeho života byly původní národy utlačovány a štvány nově příchozími osadníky. Ti kmenům nejen bránili v jejich kočovném životě, ale nakonec je začali přemisťovat i do rezervací mimo území, která byla pro osadníky důležitá a perspektivní. Na hranicích Mexika a Spojených států se tak stali Apačové v čele s Goyathlayem trnem v patě oběma zemím.

Geronimo válčil celý život

Goyathlay se stal hnací silou skupin válečníků, kteří bojovali s Američany, ale v první řadě musel pomstít rodinu. Během nájezdů na Mexičany se vrhal na vojáky jen s nožem, zatímco na něj sršely kulky ze všech stran. Traduje se, že právě tehdy vyděšení vojáci volali na pomoc svatého Jeronýma. Výkřiky „Džeronýmo!“ pak slyšel Goyathlay po zbytek svého života. Stal se Geronimem a do dějin se zapsal ničivými nájezdy, útěky ze zajetí i aktivní účastí v posledních americko-indiánskými válkách.

Nebezpečný a hrozivý Geronimo

Geronimo měl ještě mnoho manželek i dětí, ale Mexičany nenáviděl do konce života. I když se přesně neví, kolik jich Geronimo zabil, předpokládá se, že to bylo něco přes 500. Nakonec se však vzdal generálu Nelsonu Milesovi. Také ale konvertoval ke křesťanství, stal se celebritou své doby a podle jeho výpovědí byla sepsána autobiografie.
Výkřik „Džeronýmo!“ se zapsal do povědomí a s ním i vzpomínka na apačského válečníka toužícího po pomstě, ale také svobodě svého lidu.

Podívejte se na krátké video v angičtině o Geronimově osudu a fotogafiích.

Zdroj: Youtube

Zdroje: en.wikipedia.org, www.ancient-origins.net