Geronimo byl prominentní vůdce a podle některých i šaman z bedonkoheovské skupiny kmene Apačů, který se však ze strategických důvodů mezi lety 1850 a 1886 spojil se členy dalších tří kmenů - Tchihende, Tsokanende a Nednhi - aby provedli četné nájezdy a bojovali proti mexickým a americkým vojenským jednotkám. Války o území a moc probíhaly ve státech Chihuahua a Sonora v severním Mexiku a na jihozápadních amerických územích Nového Mexika a Arizony.

Zdroj: Youtube

Ničím neobvyklý život změnila tragédie

Geronimo se narodil v Turkey Creek v současném státě Nové Mexiko. Jeho dědeček byl náčelníkem Bedonkohe Apačů a sám Geronimo měl poměrně početnou rodinu - tři bratry a čtyři sestry. Celá rodina žila podle apačských tradic. V 17 letech se oženil a s manželkou Alope měli tři děti. Přitom tato jeho žena byla první z devíti manželek, jež Geronimo za svého života měl. Právě její smrt zaviněná mexickými vojáky vedla Geronima k tomu, že po zbytek svého života nenáviděl všechny Mexičany.

Na sklonku života, kdy byl součástí transportu zajatců, byl nezdravý, podvyživený, duchovně strádající musel učinil nepředstavitelně obtížné rozhodnutí, jež je mu také přičítáno jako chyba. Musel nechat svou novou, těhotnou manželku Ih-teddu a jejich dceru Lennu odejít do Nového Mexika. Toto rozhodnutí se nezdá tak špatné, ale v kultuře Apačů to byl ekvivalent rozvodu, na něž tehdy nebylo nahlíženo s respektem a pochopením. Bylo to rovněž naposledy, kdy je viděl. Šlo o zradu, nebo se takto rozhodl s dobrým úmyslem?

Nenávist k Mexičanům – vyvraždili mu rodinu

Právě k nim byl po zbytek svého života velmi násilnický - on a jeho kumpáni často útočili a zabíjeli jakoukoli skupinu Mexičanů, se kterou se setkali.

Trauma ze smrti jeho rodiny popisoval sám Geronimo následovně: „Jednou pozdě odpoledne při návratu z města nás potkalo několik žen a dětí, které nám řekly, že na náš tábor zaútočily mexické jednotky z jiného města. Zabily všechny válečné strážce, zajaly všechny naše poníky, zajistily naše zbraně, zničily naše zásoby a zabily mnoho našich žen a dětí. Rychle jsme se oddělili a skryli jsme se, kamkoli to šlo. Až po setmění jsem se setkali na předem určeném místě – v houští u řeky. Tiše jsme se kradli jeden po druhém, rozmístili hlídače, a když byly všechny oběti sečteny, zjistil jsem, že mezi zabitými jsou moje letitá matka, moje mladá žena a moje tři malé děti.“

Během jedné z bitev s Mexičany vzniklo i jeho jméno Geronimo, jež pocházelo z bitvy, v níž ignoroval smrtící kulky a opakovaně útočil nožem na mexické vojáky. Ač nebyl zvoleným náčelníkem, muži jej následovali právě pro jeho skvělé válečnické schopnosti.

Zdroj: Youtube

Chrabrost? Nebo spíše bezhlavá pomsta?

Během tohoto incidentu vzniklo jméno Geronimo. Původ jména je zdrojem diskusí mezi historiky. A tak je to i s interpretací jeho života. Zatímco je jeho jméno legendou, některé důkazy z jeho života ukazují, že se jednalo spíše o zločince, vraha a zloděje.

Je jasné, že při bojích a válce není moc času na gentlemanství. Geronimo navíc po svém zajetí také nezažil příliš mnoho slávy a ovací. Putoval po výstavách, kde se snažil zpeněžit své fotografie, luky a šípy, knoflíky na košile, a dokonce i klobouky. Toto počínání příliš na čestného válečníka neukazuje…

Zdroje:

us.search.yahoo.com, allthatsinteresting.com/geronimo, www.history.com