Mladé panny z kmene Ewe jsou nuceny přinést oběť, aby usmířily bohy a ochránily rodinu před jejich hněvem. Jakmile se ocitnou ve svatyni, stávají se z nich tzv. trokosi, tedy "manželky boha". Výraz "kosi" ale může znamenat i "pannu" a "otrokyni". Obětované ghanské dívky jsou vším dohromady - vstupují sem jako panny, pracují pro kněze jako otrokyně a po dosažení určitého věku se stanou jeho manželkami. Po celou dobu čelí fyzickému i sexuálnímu zneužívání.

Brigitte Sossou Perenyi odvyprávěla svůj příběh v dokumentu BBC nazvaném Moje ukradené dětství. Do sedmi let žila život šťastného vesnického dítěte v Togu, než ji rodiče poslali ke strýci do hlavního města, aby se jí tam dostalo lepšího vzdělání. Strýc ji hned poté odvezl do Ghany a zanechal ve svatyni, kde byla označena jako trokosi.

"Později jsem se dozvěděla, že strýc trpěl Parkinsonovou nemocí a nějaký věštec mu namluvil, že je to odveta bohů za jeho cizoložství. Aby se od zločinu očistil a mohl být uzdraven, měl přivést mladou dívku ze své rodiny do svatyně a nechat ji sloužit bohům," vysvětlila Brigitte.

Místo oblečení dostala kus hadru a musela pronášet zaklínadla. "Byla jsem zmatená a ztracená. Ve svatyni se nikdo nesmál, nikdo se nic neučil, nikdo si nehrál. Kněz na nás křičel a jednal s námi jako s otrokyněmi," popsala Brigitte, která měla na rozdíl od jiných dívek štěstí, že ve svatyni strávila pouhý rok. Poté ji osvobodili členové organizace International Needs Ghana a jeden z nich ji rovnou adoptoval.

Další dva roky pobývala u pěstounské rodiny v Ghaně a nato odjela za adoptivním otcem do Spojených států. Teprve ve svých 21 letech se vydala po stopách své původní rodiny a shledala se s biologickou matkou i sourozenci. Vyšlo najevo, že rodiče svou dceru dávno oplakali, domnívali se, že zemřela. "Veškerou zlobu jsem nasměrovala ke svému dnes už zesnulému strýci, který mě využil jako oběť. Ale učím se odpouštět," uvedla Brigitte, kterou stanice BBC zařadila mezi stovku nevlivnějších žen světa roku 2017.

V Ghaně podle odhadů zůstává v otroctví na 10 tisíc žen a dívek; kněžím za jejich zotročení hrozí podle zákona nejméně tři roky vězení, v praxi se ale ještě nestalo, že by byl někdo za tento zločin odsouzen.