a-z-animals.com, en.wikipedia.org/wiki/Giganotosaurus, www.thoughtco.com

Giganotosaurus byl velký masožravý dinosaurus, který žil v období pozdní křídy, přibližně před 97 až 93 miliony let. Pocházel z Jižní Ameriky, dnešní Argentiny, a je považován za jednoho z největších známých masožravých dinosaurů. Giganotosaurus carolinii jako jediný druh svého rodu patřil do čeledi Carcharodontosauridae, známé jako žraločí ještěři.

Na základě nálezu zbytků hlíny v místech vykopávek giganotosaura se předpokládá, že žil zřejmě v bažinách a savanách, zatímco hustší lesy by mu nevyhovovaly.

První fosilie giganotosaura byla nalezena v roce 1993 v patagonské oblasti Argentiny Rubenem Carolinim, po němž byl dinosaurus pojmenován. Nalezená fosilie byla asi ze 70 % kompletní a obsahovala části lebky, pánve, kostí nohou a páteře. Poté byla nalezena už jen jediná další nalezená fosilie - úlomky spodní čelisti ve stejné oblasti.

Co víme o giganotosaurovi?

Giganotosaurus je znám z několika fosilií, včetně několika částečných koster, které umožnily nahlédnout do jeho anatomie a chování. Patřil mezi teropodní dinosaury, tedy do skupiny, do které patří také T-Rex a Velociraptor. Předpokládá se, že měl podobnou tělesnou stavbu a loveckou strategii jako tito známější dinosauři.

Podle některých odhadů se jeho délka pohybovala kolem 13 metrů a hmotnost kolem 8 tun. Ač je v názvu slovo „gigan(t)“, je s podivem, že to nemá co do činění s jeho vskutku gigantickým vzhledem. Navzdory své velikosti měl tento obr ale poměrně malý mozek a pravděpodobně nebyl příliš inteligentní.

Giganotosaurus (vyslovuje se GEE-gah-NO-toe-SORE-us) znamená řecky "obří jižní ještěr". Nikoli tedy "gigantický ještěr", jak se často chybně překládá. Tento častý omyl lze přičíst četným prehistorickým zvířatům, která ve skutečnosti mají kořen "giganto" (jako opeřený dinosaurus Gigantoraptor a obří prehistorický had Gigantophis).

Rozdíl oproti T-Rexovi

Podle názorů odborníků byl giganotosaurus vyšší a delší než populární T-Rex; jeho stehenní kost byla o něco delší, ale jeho tělo bylo celkově štíhlejší, což vyvolalo debatu o relativní velikosti obou zvířat. Giganotosaurus byl zřejmě dvounohý predátor se silnými zadními končetinami a velkou protáhlou lebkou, v níž se nacházely velké ostré zuby. Jeho dlouhý svalnatý ocas mu pomáhal udržovat rovnováhu při běhu za kořistí a jeho paže byly poměrně krátké, se třemi prsty zakončenými velkými drápy. Jeho hlavu navíc zdobil unikátní podlouhlý kostěný hřeben, který pravděpodobně sloužil k předvádění nebo k vydávání nízkofrekvenčních zvuků.

Jiný pohled na predátory

Giganotosaurus byl hrozivý predátor a ve své době mohl být pro ostatní živočichy značně nebezpečný. Jeho velké rozměry, silné čelisti, ostré zuby a silné zadní končetiny mu umožňovaly poměrně snadno lovit a zabíjet velkou kořist, například sauropodní dinosaury.

Giganotosaurus však žil v jiné době a v jiném ekosystému, proto i jeho role predátora by byla jiná než u současných zvířat. Nebyl nutně nebezpečnější než jiní velcí predátoři své doby.

Giganotosaurus byl velmi silný a předpokládá se, že i nebezpečný.

Jak by dopadl souboj s T-Rexem?

Podle vědců je jedním z mála dinosaurů, který by zřejmě v souboji T-Rexe porazil, nebo by nebyl rozhodně lehkým soupeřem. Na video se soubojem se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Oproti T-Rexovi měl giganotosaurus tři prsty, zatímco T-Rex pouze dva. Oba tito dinosauři však chodili po dvou zadních nohách a měli přední končetiny, které byly daleko kratší.

Giganotosaurus byl jedním z největších suchozemských masožravců vůbec a byl vrcholným predátorem, který kromě sauropoda nepohrdl občas ani mršinami.

Přestože giganotosaurus žil téměř 30 milionů let před T-Rexem a na různých amerických kontinentech, můžeme spekulovat, jak by vypadal jejich souboj. Giganotosaurus byl sice rychlejší než T-Rex, ale měl slabší skus. T-Rex byl schopen kosti drtit a měl lepší útočnou strategii. Zřejmě by se tedy stal vítězem.

Přestože o tomto dinosaurovi stále mnoho nevíme, objevené fosilie poskytují cenné informace o ekologii a vývoji teropodních dinosaurů a o životě v období pozdní křídy.