Gigantoraptor existoval přibližně před 70 miliony let, v období pozdní křídy, a obýval bujný ekosystém ve střední Asii. Tento dávný svět, v němž se to hemžilo rozmanitými malými teropodními dinosaury a snadno ulovitelnou kořistí, jako byl protoceratops, byl svědkem nadvlády gigantoraptora, který se zde pohyboval.

Pojďme se ponořit do fascinujícího světa tohoto prehistorického obra a odhalit tajemství dávných "slepic", které se potulovaly po Zemi.

Gigantoraptor byl v mnohém specifický

Na rozdíl od svého jména nebyl gigantoraptor typickým dravcem. Místo toho patřil do čeledi oviraptorosaurů, úzce příbuzných se středoasijským oviraptorem. Zatímco někteří dinosauři s "raptorem" ve jméně, jako například Velociraptor a Buitreraptor, byli skutečnými raptory, Gigantoraptor se pyšnil vlastními jedinečnými vlastnostmi.

Tento velkolepý tvor vzbuzoval skutečný respekt svou velikostí, vážil ohromující dvě tuny a měřil úctyhodných osm metrů na délku a 3,5 metru na výšku. Své menší příbuzné oviraptorosaury, jako byl například citipati, výrazně převyšoval a stal se tak jedním z největších oviraptorosaurů, kteří kdy byli identifikováni.

Mongolský objev byl převratný

Objev gigantoraptora vychází z pozoruhodného nálezu - téměř kompletního fosilního exempláře objeveného v roce 2005 v Mongolsku. Objev zpočátku vyvolal mezi vědci zmatek, když se snažili určit, kterému dinosaurovi stehenní kost patří. Pečlivá rekonstrukce však odhalila obdivuhodného gigantoraptora v celé jeho kráse.

Jako blízký příbuzný oviraptora sdílel gigantoraptor s těmito krocanovitými dinosaury příbuzenský vztah. Na rozdíl od své mylné pověsti zlodějů vajec byli oviraptorosauři pečující rodiče, kteří aktivně vyvedli svá mláďata a projevovali chování připomínající moderní ptáky.

Jedním ze zajímavých aspektů kolem gigantoraptora je jeho možné opeření. Předpokládá se, že oviraptorosauři byli částečně nebo zcela pokryti peřím. Obrovská velikost gigantoraptora však vyvolává otázky ohledně jeho integumentu. Mohl mít ozdobné peří zdobící určité části těla, například ocas nebo krk, nebo měl jiný typ pokrývky? Další objevy mohou tuto zajímavou záhadu objasnit.

Fascinující artefakt známý jako "Baby Louie" poskytuje lákavé informace o životním cyklu gigantoraptora. Toto vzácné dinosauří vejce, objevené ve střední Asii, obsahuje pozoruhodně zachovalé dinosauří embryo. Vědci sice spekulují, že vejce patřilo oviraptorosaurovi, ale přesná identita druhu, včetně toho, zda se jednalo o embryo gigantoraptora, zůstává kvůli vzácnosti fosilií dinosauřích vajec nejistá.

Neměl zuby, ale smrtící drápy

Jedním z nejvýraznějších rysů gigantoraptora byly jeho mohutné drápy. Tyto dlouhé ostré zbraně visely z jeho svalnatých paží a naháněly strach každému tvorovi, který mu zkřížil cestu. Zajímavé je, že gigantoraptor neměl zuby, což naznačuje, že aktivně nelovil velkou kořist jako jeho severoamerický příbuzný tyranosaurus rex. O účelu jeho drápů se zatím jen spekuluje. Podle některých teorií je používal ke sklízení nízko visícího ovoce ze stromů, podle jiných sloužily k zastrašování hladových teropodích kolegů.

A jak by vypadal souboj gigantosaura s T-rexem? Podívejte se na simulaci:

Zdroj: Youtube

Jedinečný a výjimečný

Gigantoraptor je dokladem rozmanitosti a velkoleposti pravěkého života. Navzdory svému vzhledu připomínajícímu krocana měl tento kolosální tvor sílu rozdrtit vše živé svým mohutným zobákem. Ačkoli mohl vypadat jako mohutný krocan s protáhlým krkem, podcenit jeho nebezpečnost by bylo velkou chybou.

Představte si, že byste se s tímto behemotem setkali v jeho nejlepších letech, kdy je jeho zobák připraven udeřit ničivou silou. Gigantoraptorův zobák nebyl obyčejný nástroj, byl to přesný nástroj určený k trhání masa a kostí. Tento dinosaurus, který dokázal svou kořist překousnout vejpůl, disponoval děsivým arzenálem, který budil respekt.

V dávném ekosystému, který byl jeho domovem, zaujímal gigantoraptor jedinečné místo. Zatímco většina teropodních dinosaurů byla oddanými masožravci, tato obří "slepice" se vymykala normálu.

 Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.thoughtco.com, www.businessinsider.com