Gilbertova laboratoř pro atomovou energii U-238 je poutavou památkou na minulou éru, kdy se představa dětí hrajících si s radioaktivními materiály setkávala spíše s nadšením než s hrůzou.

Tato experimentální vědecká stavebnice vyrobená v 50. letech 20. století umožňovala dětem proniknout do světa atomové energie, což je pojem, který by v dnešní společnosti nepochybně vyvolal pozdvižené obočí a zřejmě i hrůzu. Jaká je fascinující historie této hračky: Zcela jistě poukazuje na rozpor mezi kulturními normami 50. let a naší současnou citlivostí.

Gilbertova laboratoř pro atomovou energii U-238

V článku na Wikipedii se dočtete o této zajímavé hračce, že „tato stavebnice byla produktem své doby, kdy se na atomovou energii pohlíželo spíše s fascinací a optimismem než s opatrností a obavami, které převládají dnes.“

Hračka byla navržená tak, aby děti seznámila s pojmy jaderné fyziky a radioaktivity a nabídla jim praktické zkušenosti se vzorky uranové rudy, Geiger-Muellerovým počítadlem záření a různými laboratorními přístroji.

I podle webu Muzea zdravotnické fyziky Oak Ridge Associated Universities (ORAU) měla tato hračka jedinečné aspekty. Například popisovala zařazení skutečných vzorků uranové rudy, radioaktivních zdrojů a použití mračné komory k vizualizaci drah částic alfa. Tyto prvky dokládají ambice stavebnice poskytnout mladým mozkům autentickou vědeckou zkušenost, i když v mezích tehdejších bezpečnostních opatření.

Na video o této hračce se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak kontrastní jsou perspektivy tehdy a dnes!

Představa dětí hrajících si s radioaktivními materiály a zkoumajících atomovou energii se dnes může zdát matoucí a znepokojivá. Díky našemu současnému povědomí o potenciálním nebezpečí spojeném s radiací a přísným bezpečnostním protokolům týkajícím se jaderné energie se laboratoř atomové energie zdá být podle moderních měřítek šokující.

Na rozdíl ode dneška se ale 50. léta nesla v duchu vědeckého bádání a optimismu, kdy byla atomová energie vnímaná jako neomezený zdroj pokroku a příslibů. Dokonce byla volena i Miss atomové energie.

Stránka na Wikipedii zmiňuje, že cílem Laboratoře pro atomovou energii bylo vytvořit generaci vědecky vzdělaných občanů, kteří by mohli přispět k budoucímu rozvoji atomové energie.

I když se dnes může zdát, že laboratoř atomové energie je alarmující, slouží jako svědectví o fascinaci minulé éry vědeckými objevy a optimistickém pohledu na atomovou energii. V dnešní době, která se vyznačuje obavami z dopadů na životní prostředí, jaderných havárií a dlouhodobých zdravotních rizik, by se však taková hračka setkala s všeobecným zděšením a odsouzením. Vnímání inovací a pokroku se může v průběhu času dramaticky měnit s tím, jak se vyvíjí naše chápání a povědomí.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_U-238_Atomic_Energy_Laboratory, www.orau.org, www.heraldweekly.com

Kvíz: Poznáte zvířata, která můžete vidět v ZOO?