www.thevintagenews.com, www.thoughtco.com, en.wikipedia.org/wiki/Glyptodon, www.grunge.com 

Glyptodon byl vlastně takový velký pásovec. S délkou až 3 metry a váhou kolem 2 tun měl podobu kruhovitého krunýře, který tvořil většinu jeho těla a chránil ho před útoky predátorů. Glyptodon byl součástí fauny Jižní Ameriky a vyskytoval se zde spolu s jinými druhy, jako byli pozemní lenochodi anebo pásovci. Byl jedním z posledních zástupců rodu glyptodonů. Žil v době před miliony let, přesně v pleistocénu v Jižní Americe. Podle amerického vědce je dávná historie plná obřích zvířat, jež shrnuje slovo megafauna, což jsou zvířata, která váží více než 100 kg.

Požírač rostlin, který vypadal jako karavan

Tento na první pohled obr se živil jen rostlinami. Těmto tvorům se říká herbivoři, což znamená, že konzumují buď celé rostliny, nebo jejich části, jako jsou listy, květy, ovoce nebo kořeny. Herbivoři se vyskytují u řady druhů živočichů, včetně savců, ryb, hmyzu a některých druhů obojživelníků.

Glyptodon vyhynul přibližně před 10 000 lety. Ale za života žil v některých částech Ameriky po boku původních lidských populací. Některé důkazy naznačují, že tyto tvory lidé v té době lovili oštěpy. Vědci se domnívají, že glyptodon vyhynul v důsledku nadměrné predace.

Největší zajímavosti glyptodona byl ale jeho krunýř.

Krunýř jako stavební materiál i přístřešek

Lidé v minulosti využívali krunýř glyptodona jako zdroj materiálu, a to pro svou pevnost a odolnost, což bylo velmi výhodné při vzniku náročných staveb. Jeho krunýř byl velmi tvrdý a odolný, takže jej používali například k výrobě nástrojů, předmětů pro domácnost nebo jako stavební materiál. V některých oblastech byly krunýře glyptodonů nalezeny i jako součást staveb nebo jako artefakty.

Krunýře využívali jako stavební materiál především v oblastech s nedostatkem jiných stavebních materiálů. Byla z nich vyráběna základna nebo základy staveb, jako jsou například obydlí, ohrady nebo nádrže na vodu. Některé důkazy také naznačují, že první obyvatelé Severní a Jižní Ameriky využívali prostorný kostěný krunýř jako úkryt, jak ukazuje toto video:

Zdroj: Youtube

Obrana i útok

Díky tvrdému krunýři byl glyptodon imunní vůči většině predátorů. Jeho slabinou ale bylo jeho břicho, takže pokud se svalil na záda a odhalil měkkou spodní část těla, byl ohrožen na životě.

Kromě krunýře měl glyptodon pancéřovou čepičku chránící hlavu a na obličeji malý chobot, něco jako slon nebo tapír. V případném útoku mu pomáhal i mohutný ocas, u některých druhů glyptodonů pokrytý kostěnými hroty. Ocasem mohl odhánět predátory, dokonce i smilodony nebo šavlozubé tygry.

Součást megafauny

Glyptodon byl tedy obří pásovec, obrovský dávný příbuzný dnešního pásovce, pokrytý pancéřovými deskami. Krunýř se však podobal spíše krunýři moderní želvy než typického pásovce, s mnoha stovkami "kostěných destiček" těsně přiléhajících k sobě a vytvářejících nepropustnou, obrněnou vnější vrstvu. Mnoho druhů megafauny, včetně Glyptodona, přežívalo až do doby před zhruba 10 000 lety. Dnešní přežívající druhy pásovců obvykle váží do 12 kilogramů a dosahují délky kolem metru. Glyptodon byl jiný a kdybychom ho dnes potkali, bylo by to jako srážka s motorovým vozidlem.

Hlavním životním prostředím glyptodona byly jihoamerické bažiny, kde se našly mnohé fosilie, ale další byly nalezeny i v Severní Americe. Ve 20. letech 19. století byla v Uruguayi objevena stehenní kost glyptodona, o níž se zprvu vědci domnívali, že patří obřímu pozemnímu lenochodovi, jenž byl také jedním z představitelů megafauny.