Kvůli této události na Zemi nastala tzv. malá doba ledová, během níž vyhynulo mnoho velkých živočišných druhů. Mini doba ledová je významná i v historii naší planety, protože právě v tomto období vznikly první zemědělské neolitické civilizace, což byl důsledek drsných klimatických podmínek. Naštěstí o této události máme nezvratné důkazy vytvořené lidskou rukou. Naši tehdejší předkové totiž zaznamenali tuto událost do piktorgramů.

Starověká observatoř vyjevila dávnou astronomickou událost

Göbekli Tepe v jižním Turecku se skládá z vytesaných megalitů a chrámů z doby kamenné.

Monolity byly objeveny v roce 1995 a jsou jednoznačně jednou z největších historických záhad na světě. Je totiž zřejmé, že byly záměrně zasypány pískem. Proč, to nikdo neví.

Vykopávky na tomto místě byly zahájeny v roce 1995. Při nich byly nalezeny piktogramy, které představují obecně chápané posvátné symboly, jak je známe z neolitických jeskynních maleb na jiných místech, ale kromě toho obsahují i cenné svědectví o roji komet, který zasáhl Zemi.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

V souvislosti s objevem je pak možné, že Göbekli Tepe, které je o 6 000 let starší než Stonehenge, mohlo být starověkou astronomickou observatoří. Jak uvedl doktor Martin Sweatman z Edinburghu, byly zde nalezeny důkazy, které tomu nasvědčují. Při studiu symbolů vytesaných do chrámového pilíře, známého jako supí kámen, našel Sweatman a jeho tým důkazy, že starověká vyobrazení zvířat korelují se souhvězdími a astronomickými souřadnicemi spojenými s úderem komety. Později byla vědci tato událost datována do roku 10 950 př. n. l.

Rytiny v pilířích přinesly svědectví

Podle uhlíkového datování je stáří megalitů odhadováno na neskutečných téměř 12 000 let! Navíc zde byly nalezeny fascinující precizní řezbářské práce, a to i přesto, že dosud bylo prozkoumáno pouze 5 % tohoto neuvěřitelného naleziště.

Datace z rytin se dobře shoduje s časovými údaji odvozenými z ledového jádra z Grónska. Na jejich základě je celá událost zasazena do roku 10 890 př. n. l., pravděpodobně v důsledku rozpadu obří komety ve vnitřní sluneční soustavě.

Po důkladnějším průzkumu bylo odhaleno, že Göbekli Tepe je vlastně komplex složený z mnoha chrámů. Navíc se jedná zřejmě o první chrám na světě, který postavil člověk. Chrám byl využíván k náboženským účelům a jeho sloupy byly bohatě zdobeny. Právě ty pak poskytly, kromě motivů různých druhů zvířat, jako jsou býci, hadi, lišky, jeřábi, lvi, také svědectví o roji komet. Některé obrázky měly sloužit jako záznam kataklyzmatické události a že další rytina zobrazující bezhlavého muže může naznačovat lidskou katastrofu a rozsáhlé ztráty na životech.

"Zdá se, že Göbekli Tepe byla mimo jiné observatoř pro sledování noční oblohy. Jeden z jeho pilířů zřejmě sloužil jako památník této ničivé události – pravděpodobně nejhoršího dne v dějinách od konce doby ledové," řekl doktor Sweatman.

Rytiny zůstaly pro obyvatele Göbekli Tepe důležité po celá tisíciletí. To by mohlo svědčit i o tom, že malá doba ledová a její klima měly pravděpodobně velmi vážný dopad.

Překvapivé zjištění

Předpokládá se, že v době výstavby Göbekli Tepe byl člověk lovcem a sběračem, tudíž by dle našich znalostí nebyl schopen vytvořit obdobnou stavbu. Ale ukázalo se, že tomu bylo zcela jinak. Göbekli Tepe existovalo již před dohodnutými daty vynálezů umění a rytin, a dokonce předchází i práci člověka s kovy a keramikou, ale obsahuje důkazy o všech těchto činnostech.

A konečně pak podporuje i teorii, že na Zemi pravděpodobně nastávají období, kdy je pravděpodobnost zásahu komet vyšší. To je způsobeno tím, že dráha Země protíná ve vesmíru obíhající prstence úlomků komet.

Naši předkové chtěli zvěčnit, jak nebeská tělesa změnila život na Zemi. Navíc obdobných záznamů najdeme po celém světě mnohem více.

Zdroje:

mysteriesrunsolved.com, www.travelure.in, www.ancientpages.com