www.sciencealert.com, www.sciencealert.com/a-firestorm

Chrám Göbekli Tepe byl postaven přibližně před 11 000 lety a je považován za významný objev v oblasti archeologie a antropologie. Ač mnohé prameny říkají, že zde neexistují žádné důkazy o katastrofě nebo neštěstí, někteří vědci si myslí něco jiného.

Lokalita byla opuštěna a pohřbena na tisíce let, než byla znovu objevena na konci 20. století. Není však jasné, proč ji lidé, kteří ji postavili, přestali používat. Některé teorie naznačují, že k opuštění naleziště mohla přispět změna klimatu, společenské změny nebo jiné faktory, ale pro žádnou z těchto myšlenek neexistují konkrétní důkazy.

Naleziště, které změnilo chápání světa

Naleziště Göbekli Tepe tvoří řada kruhových a oválných staveb z velkých kamenných sloupů, z nichž některé jsou vytesány složitými vzory a postavami. Radiokarbonové datování ukázalo, že Göbekli Tepe bylo postaveno přibližně před 11 000 lety, což z něj činí jeden z nejstarších známých chrámových komplexů na světě.

Účel stavby však není dosud zcela jasný, ale většina odborníků se domnívá, že sloužil k náboženským nebo rituálním účelům. Propracované řezby na pilířích naznačují, že místo mělo pro lidi, kteří ho postavili, velký význam, a přítomnost zvířecích ostatků a dalších artefaktů naznačuje, že mohlo sloužit k hodování a dalším společným aktivitám.

Roj komet – nečekaný objev

Jednou z nejpozoruhodnějších věcí na Göbekli Tepe je, že předchází rozvoji zemědělství a usedlých komunit, které byly považovány za předpoklad pro tak rozsáhlé stavební projekty. Objev Göbekli Tepe donutil archeology přehodnotit své chápání vývoje lidských společností a vývoje náboženství a kultury. Toto místo odhalilo mnoho o dávné minulosti a stále poutá představivost odborníků i veřejnosti.

Starověké rytiny v Göbekli Tepe ukazují také roj komet, který zasáhl Zemi v době, kdy se civilizace navždy změnila. Poté, co se vědcům podařilo právě tyto symboly rozluštit, dostalo místo ještě zcela nový rozměr.

Starověké symboly totiž ukazují, že na Zemi před více než 13 000 lety dopadla ničivá kometa.

Stalo se tak kolem roku 10 950 př. n. l., tedy přibližně ve stejné době, kdy začala mini doba ledová, mladší dryas, která navždy změnila civilizaci. Tato mini doba trvala přibližně 1 000 let a právě během ní vzniklo zemědělství a první neolitické civilizace. Je možné, že se tak stalo jako reakce na nové chladnější klima, v němž dokonce vyhynuli i mamuti.

Rytiny tedy napovídají mnohé, ale další, fyzický důkaz o dopadu komety se dosud nepodařilo nalézt.

Dopad komety byl jako zářivý výbuch ohnivé koule

Nové výzkumy však také naznačují, že chrám Göbekli Tepe mohl být i starověkou observatoří pro sledování noční oblohy, jak uvedl vědec Martin Sweatman. Navíc jeden z chrámových sloupů by mohl být památníkem této ničivé události. Samotná stavba vznikla ještě 6 000 let před Stonehenge, ale zkoumané symboly na pilíři, nazvaném Supí kámen, datují událost zhruba 2 000 let předtím. Dokazují to i zobrazená zvířata na pilíři.

Dále jsou zde viditelné úlomky komety a obraz bezhlavého muže, jenž by mohl být právě připomenutím lidské katastrofy a rozsáhlých ztrát na životech.

Počítačové simulace navíc dokázaly vymodelovat, jak vypadala hvězdná obloha 10 950 let před naším letopočtem.

Dopady jsou znatelné dodnes

Poté, co byly symboly porovnány s jinými jeskynními malbami na světě, je možné, že se pádu komety věnují i další díla. Velmi viditelný dopad komety byl totiž pouhým okem zaznamenán z mnoha míst na Zemi. Vyvolal i ohnivou bouři, která se vyrovnala té, jež vyhubila dinosaury. Sama se při dopadu rozpadla a její části se ve skutečnosti pravděpodobně stále vznášejí v naší Sluneční soustavě i o 13 000 let později.