Masové vyvražďování a věštby o Ježíši: Google překladač děsí lidi k smrti

Veronika Lišková | 21. 1. 2020

Teorií, že žijeme ve světě Velkého bratra, tedy že jsme sledováni na každém kroku, je požehnaně. Může za to především moderní doba a pokročilé technologie. Naposledy veřejnost vyděsil samotný Google překladač, který místo překladu předkládal prapodivné věštby.

Uživatelů, kteří se setkali s překladem přinejmenším velmi zvláštním, je relativně dost na to, aby to byla náhoda. Jeden z nich zadal do překladače Prophecy (proroctví) a chtěl to přeložit z maorštiny do angličtiny. Překlad zněl: masové zabíjení ve jménu Islámu.

Google překladač straší lidi

Když pro změnu jiný uživatel zadal osmkrát za sebou slovo dog (pes). Google překladač to přeložil následovně. „Přeješ si, aby tvůj pes přijal Krista a byl spasen?“ byl výsledek překladu z havajštiny do angličtiny.

A co váš pes? Už byl spasen?

Devětkrát slovo genocide (genocida) bylo přeloženo ze somálštiny do angličtiny jako „Neměj z toho strach.“ Kdo za to může zatím není jasné, ale s největší pravděpodobností jsou za tím samotní uživatelé překladače, kteří mohli po prvotním překladu mačkat tlačítko „navrhněte změnu“ a nebo pracovníci Googlu.

Co tím chce ten Google říct?

Sean Colbath ze společnosti BBN Technologies si to ale nemyslí a tvrdí, že takovéto příklady vznikají ve chvíli, kdy se algoritmus systému snaží najít řád v chaosu. Maorština, havajština a somálština nejsou příliš rozšířené jazyky a Google při překladu využívá různé náboženské texty.

Příkladů je více než dost

Právě proto se v překladech tak často objevují slova jako Ježíš nebo Soudný den. Odborně řečeno se jedná o chybu v umělých neuronových sítích, což znamená to, co jste si přečetli na předchozích řádcích. Informace přinesly portály reddit.com nebo vice.com.