Zmapovat historii lidstva je úkol, kterému se věnují generace odborníků již stovky let. Přitom se občas objeví něco, co vším dosud známým zamává a některé poznatky spadnou jako domeček z karet. Zatímco některé z podivných objevů zůstávají záhadou, u jiných již bylo prokázáno, že jsou mnohem starší, než se dříve myslelo. A to je i případ australských hieroglyfů. O rytinách poprvé oficiálně informoval v roce 1975 místní zeměměřič Alan Dash, který oblast navštěvoval sedm let, aniž by glyfy spatřil. Dash pokračoval v návštěvách po dobu pěti let a při každé návštěvě viděl nové glyfy. O možnosti, že Egypťané byli v kontaktu s civilizacemi v Austrálii pak svědčí i nález, který učinil v roce 1992 německý vědec. Ten prováděl testy na několika velmi starých egyptských mumiích a našel v nich látky vyskytující se jen v Austrálii.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zvláštní objev – mumie promluvily

Ve vlasech, kůži a kostech mumií totiž byly díky testům odhaleny stopy hašiše, tabáku a kokainu, které ukazují na to, že staří Egypťané znali využití těchto rostlin dlouho předtím než kdokoli jiný. Je to důkaz toho, že staří Egypťané prozkoumali a osídlili Austrálii tisíce let před kapitánem Cookem?

Je to možné, protože v odlehlých jeskyních ve východní Austrálii byla nalezena skupina téměř neviditelných, ale významných hieroglyfických rytin. Pět tisíc let staré egyptské hieroglyfy byly objeveny v národním parku Brisbane Water nedaleko Gosfordu v regionu Central Coast v Novém Jižním Walesu na východě Austrálie. Vědci neznají žádný kmen, který by hovořil na hieroglyfech vyobrazeným jazykem, ale jejich existence ukazuje, že zde kdysi dávno před příchodem evropských osadníků do Austrálie existovala kultura, znala velmi detailně egyptské hieroglyfy a možná i jazyk starých Egypťanů.

Hieroglyfy zobrazují lodě, kuřata, psi, sovy, mužíčky na holích, psí kost a také dvě kartuše, které zřejmě představují jména králů, z nichž jedno je Chufu (druhý král čtvrté dynastie, 2637-2614 př. n. l.), a druhé je nejisté. Nachází se zde také rytina staroegyptského boha Anubise.

Jak se sem dostaly?

Je velmi nepravděpodobné, že by se tektonika desek za posledních 5 000 let dramaticky posunula, že by se sem hieroglyfy dostaly touto cestou. Víme však, že Egypťané neměli schopnost podnikat transkontinentální oceánské plavby. Nebo jsme si to aspoň mysleli, protože jak se zdá, možná Egypťané cestovali po světě a měli tak kontakt se starověkými americkými civilizacemi.

Protože jen na území dnešní Ameriky se pěstoval tabák a kokain, který byl nalezen v egyptských mumiích. Jak by se tyto plodiny dostaly do Egypta tak dlouho předtím, než Evropané objevili Ameriku?

Zdroj: Youtube

Co jsou glyfy z Gosfordu?

Není pochyb o tom, že starověké hieroglyfy z Gosfordu jsou pravé. Používají stejný druh staroegyptské věty a gramatické stavby, tudíž mají potenciál rozbít dosud známou historii. I přesto je ale jiná skupina vědců stále považuje za podvod. "O rytinách jsme se dozvěděli na počátku 80. let 20. století, což je přibližně v době, kdy se předpokládalo, že většina z nich byla vytvořena,“ říká mluvčí Národní služby pro parky a divokou přírodu. Hieroglyfy vytesané do skály jsou prý dialektickou formou jazyka, a proto se nepodobají oficiálním egyptským textům z hrobek a chrámů.

Zvláštní je, že těchto asi 250 kamenných rytin je již několik století důležitou součástí místní kultury a legend. Podle teoretiků byly gosfordské glyfy používány tak dávno, že se dochovalo jen velmi málo záznamů. Jejich studium je obtížné a většina egyptologů ani nemá dovednosti nebo odborné znalosti k jejich rozluštění.

Myslíte, že Egypťané byli v Austrálii již před 5 000 lety a byli schopni zaoceánských plaveb? Anebo se skutečně jedná o další z důmyslných podvodů?

Zdroje:

hiddenincatours.com

en.wikipedia.org

enigmaplus.cz