Vědci mínili, že si středověcí muži v rýhách brousili meče. Teď zůstali v šoku

Elena Velímská | 31. 10. 2022

Největší ostrov v Baltském moři a zároveň Švédsku je posetý kameny se záhadnými rýhami. Otázka, kdo je vyhloubil, je zatím ve hvězdách. Doslova a do písmene. Protože právě hvězdy jsou možná tou správnou odpovědí. Přinejmenším se to badatelé domnívají.   

Jedna rýha vedle druhé

Pokud jde o počet rýh, které jsou do kamenů vyhloubeny, jsou jich tři tisíce šest set. Na první pohled jsou téměř stejné, tedy jejich tvar, liší se však velikostí. Nejkratší měří půl metru, jiné metr jeden. Široké jsou od pěti do deseti centimetrů. Ty nejhlubší jsou vyryté do hloubky deseti centimetrů, ty mělké do pouhého centimetru. Rýhami je „vyzdobeno“ na osm set samostatných kamenů, sedm set rýh je přímo ve vápencovém podloží. Lze je spatřit na celém ostrově. Pozornost přilákaly v polovině 19. století. Tehdy se zdál jejich účel jasný. Brzy ale následovaly „vědecké“ pochybnosti…

Makhunik: Záhadné starověké město trpaslíků, kde domy měří jen 1,5 metru
Cestování

Makhunik: Záhadné starověké město trpaslíků, kde domy měří jen 1,5 metru

Tajemství rýh odhaleno?

Zpočátku se všeobecně mělo za to, že rýhy v kamenech sloužily k broušení seker nebo mečů. Začalo se jim proto říkat brousky. Někteří badatelé ale poukazovali na tvar a velikost drážek, které neodpovídají šířce mečů ze žádného období, od těch pradávných po středověké, ani mečům vikinským. A pokud vědci nedokážou nějakou záhadu objasnit, vysvětlení přiřknou astronomii. Zdá se, že některé rýhy směřují k vesmírným tělesům, planetám, hvězdám, souhvězdím. Některé se kříží, můžou tak poukazovat na vesmírné úkazy a jevy. Mohly ale také sloužit jako sluneční či astronomický kalendář. Vyloučen není ani rituální význam. Nebo to jsou prostě jen ty obyčejné brousky. Vědci se jednoznačně neshodnou ani na významu ani stáří. Datovali je však na počátek 1. tisíciletí našeho letopočtu. Neví se, jaké nástroje pradávní řemeslníci k hloubení použili.

„Rýhovalo“ se i jinde

I v jiných evropských lokalitách lze spatřit kameny s obdobným rýhováním. V Norsku, Finsku, Anglii a Francii. Například ty francouzské jsou z doby z období neolitu. Jednotlivé kameny s rýhami jsou i v Indii a Austrálii. Nikde na světě jich však není na jednom místě takové množství. I z tohoto důvodu jsou gotlandské rýhy jedinečné.

Jeskyně v království Mustang vydaly své tajemství. Vědci už vědí, kdo je vytesal
Cestování

Jeskyně v království Mustang vydaly své tajemství. Vědci už vědí, kdo je vytesal

Zdroje: www.amusingplanet.com, en.wikipedia.org

Tagy Anglie Austrálie Baltské moře Finsko Francie hvězda Indie Norsko Švédsko Wikipedie