Rentgenové bombardování

Joris Dik z Technické univerzity v holandském Delftu a Koen Janssens z belgické Antverpské univerzity spolu vyvinuli pro pracovníky muzeí přenosný rentgenový skener, který jim umožňuje studovat obrazy, aniž by se s nimi muselo hýbat nebo se jich dotýkat. „Díky „bombardování“ uměleckého díla intenzivním rentgenovým zářením atomy ve vrstvách barvy obrazu odráží fluorescenční záření. Umožňuje to vytvořit tzv. barevnou mapu skrytého obrazu, odhalit pigmenty, detaily, tahy štětce i chemické složení barev.

Poprvé ho úspěšně odborní pracovníci vyzkoušeli před deseti lety na van Goghově obrazu Tráva z roku 1887, který skrýval portrét ženy z venkova. S touto technologií objevili i nedokončený Goyův portrét významného muže.

Nedbalý soudce

Rijksmuseum v Amsterdamu má obraz se skrytou podmalbou ve svých sbírkách od roku 1922. Je to jediný vystavený obraz od Goyi v Nizozemí. Na této olejomalbě z roku 1823 je člen nejvyššího madridského soudu don Ramón Satué. Původně obraz vlastnil markýz de Heredia z Madridu. Do sbírek amsterdamského muzea se dostal nákupem v aukci. Soudce vypadá poněkud nedbale. Vlasy má rozcuchané, ruce v kapsách kalhot. Pod černým kabátem s červenou vestou má bílou, u krku rozepnutou košili.

Možná to je právě soudcův nezvykle uvolněný postoj, který dovedl kurátory k myšlence, že by obraz mohl něco skrývat. Nemýlili se.

Jeden obraz, dva muži

Původní obrazy překryté jinou malbou nejsou až tak ojedinělé. Malíři často přemalovali obraz jednoduše proto, že se svým dílem nebyli spokojení, nebo aby třeba ušetřili. V případě Goyi, jak se zdá, je ale důvod jiný, jak naznačuje uniforma muže na skrytém portrétu. Ač se kurátoři můžou pouze domnívat, kdo to je, protože obličej Goya nedokončil, jisté je, že jde o významného muže z Bonapartova okruhu. Na uniformě, kterou má na sobě má připnutou medaili a hodnost rytířského řádu, který založil Josef Bonaparte poté, co ho jeho bratr Napoleon jmenoval neapolským a španělským králem. Tuto uniformu a medaili smělo nosit jen patnáct francouzských generálů a sám Josef. Objevila se i odvážná tvrzení, že je to král sám.

Dle předpokladů Goya portrét maloval mezi lety 1809 až 1813, tedy v době vlády Josefa. Když se francouzská vojska stáhla ze Španělska, Goya, jak se kurátoři amsterdamského muzea domnívají, ho přemaloval z politických důvodů, aby se vyhnul problémům.

Zdroje: www.bbc.com, www.theguardian.com