Stopy vedou na Balkán

Gradešnické tabulky, jak napovídá už sám název, byly objeveny u vesničky Gradešnice ve Vracké oblasti na severozápadě Bulharska, a to už v roce 1969. Vědci, kteří je léta zkoumali došli k závěru, že jsou shodné s hieroglyfy na staroegyptských tabulkách a nápisech na pyramidách. Ta nejsmělejší teorie dokonce tvrdí, že jsou o dva tisíce let starší než egyptské písmo, že ho starověcí Egypťané převzali. Jejich stáří totiž datovali do doby kolem 5 000 let př. n. l. Může tak jít o neznámý starověký jazyk. A jaká kultura jím mluvila?

Vyspělá civilizace na evropském jihovýchodě

Ač jsou dnes do pojmu „kolébka civilizace“ zahrnuté oblasti řeky Indus (harappská kultura) a Jang-c’-ťiang – Modré řeky a Žluté řeky (starověká Čína), je za ní tradičně považovaný úrodný půlměsíc – Egypt, Mezopotámie, Asýrie a Izrael. Dědictví poněkud opomíjené, které na Balkáně zanechala záhadná vyspělá kultura Vinča, též nazývaná Turdas nebo Turda-Vinča však naznačuje, že lidská civilizace může mít rozbřesk na Balkáně.  

Jak prozrazují i další vykopávky z oblasti měst Provadia a Varna, tato fascinují kultura z chalkolitického období, to je mezi neolitem a dobou bronzovou, byla zprvu kočovná, ale v žádném případě primitivní. Její lidé začali budovat sídliště a postupně osídlili rozsáhlá území podél břehů Dunaje. Jak ukazují archeologické nálezy, kultura Vinča byla propojená s obyvateli celého Starého světa a čile s nimi obchodovala. Vzkvétala v období od roku 6000 do 3000 let př. n. l. Uměla zpracovávat kovy, především měď a je proslulá svou keramikou a soškami, které zobrazují lidi v podobě zvířat nebo symbolických tvorů – napůl člověka a napůl zvířete. A také dosud nerozluštěným písmem na hliněných tabulkách.

Následující video přináší zajímavosti o hliněných tabulkách:

Zdroj: Youtube

Záhadné písmo v kolébce

Nejsou to jen archeologické nálezy sídlišť a artefaktů vinčaské kultury, co přitahuje vědeckou pozornost, ale právě jazyk a písmo. Přestože se novozélandský lingvista Steven R. Fischer, bývalý ředitel Ústavu polynéských jazyků a literatur v Aucklandu na Novém Zélandu domnívá, že „… tyto nejstarší balkánské symboly jsou zřejmě jen dekorativní nebo znakové bez bezprostředního vztahu k artikulované řeči," jiní vědci jeho názor nesdílejí. Dlouhodobá zkoumání ukazují, že písmo nalezené na tabulkách z Gradešnice je ranou verzí egyptského hieroglyfického písma. Používali ho obyvatelé Thrákie, což je historický název oblasti na Balkánském poloostrově, která dnes pokrývá Bulharsko, Řecko a Turecko.

Staří Egypťané tak s největší pravděpodobností nejsou první, kteří hieroglyfy používali. Možná je skutečně převzali od balkánské kultury a thrácký jazyk je starší než sumerština. Tabulky sice nebyly rozluštěné, dle mnoha vědců stále více důkazů ukazuje, že stopy ke kolébce civilizace lidstva vedou na Balkán.

Gradešnické tabulky jsou uloženy v Archeologickém muzeu Varna v Bulharsku.

www.ancientpages.com, en.wikipedia.org