Svou matku Graham Young (1947-1990) nepoznal, zemřela na tuberkulózu krátce po porodu. První roky života strávil u tety, na kterou se velmi upnul. Když se přestěhoval zpátky k otci a jeho nové manželce Molly, stáhl se do sebe a přestal komunikovat s okolím.

Ve škole se zajímal jen o chemii. Otec ho v jeho zálibě podporoval, koupil mu sadu Malý chemik a zahrnul ho knihami o toxikologii. Grahamovi bylo pouhých 13 let, když díky svým znalostem zmátl místního lékárníka a přesvědčil ho, že je o čtyři roky starší. Díky tomu mu bylo dovoleno zakoupit rozličné jedovaté látky, včetně arsenu a thallia.

První jedovatý koktejl namíchal svému spolužákovi. Chtěl vidět, co to s ním provede. Chlapec přežil, ale jeho bolesti a křeče Graham ke svému zklamání sledovat nemohl, protože se dostavily až po vyučování, kdy byli žáci už doma. Mladý travič usoudil, že v zájmu úspěšného vědeckého výzkumu bude muset otrávit členy vlastní rodiny.(Zdroj: murderpedia.org/male.Y/y/young-graham.htm)

Brzy poté se u jeho otce, macechy a starší sestry projevily příznaky podivné střevní chřipky. Nejhůře bylo otcově manželce Molly. Její stav se neustále zhoršoval a lékaři si s ní nevěděli rady.

V září toho roku Graham oslavil 14. narozeniny. Toho rána podal své sestře čaj, po kterém se jí udělalo nevolno a trpěla halucinacemi. Lékaři rozpoznali, že šlo o příznaky otravy rulíkem zlomocným, na jejího bratra ale podezření nepadlo.

Následujícího jara otec opět ovdověl. Jeho manželka podlehla neznámé chorobě, jejíž pravou příčinou byla otrava. Graham jí po celý rok podával malé dávky antimonu, na který si vypěstovala imunitu, a nakonec ji zabil koňskou dávkou thallia.

Ani jednu z těchto látek lékaři v těle zesnulé neobjevili. Obě však našli v oběhu Grahamova otce, který pro velké bolesti rovněž skončil v péči lékařů. Naštěstí přežil. Díky jeho hospitalizaci se konečně provalilo, že v rodině řádí travič. (Zdroj: www.darkhistories.com/graham-young-the-tea-boy/)

Graham nemohl být pro svůj nízký věk poslán nikam jinam než do psychiatrického ústavu pro mladistvé delikventy. Dlouholetý pobyt "mezi ploty" mu umožnil nastudovat spoustu další literatury o toxikologii a experimentovat s listy vavřínu rostoucím v ústavní zahradě. Dokázal z nich získat kyanid, kterým posléze otrávil jednoho spoluvězně.

Přesto ho psychiatři po devíti letech shledali vyléčeným a propustili ho do normálního života. Graham si našel místo skladníka u firmy dodávající fotografické potřeby. Platil zde za tichého a vzdělaného mladíka, který rád vařil kolegům čaj. Drtivá většina zaměstnanců začala posléze trpět křečemi v břiše, vypadáváním vlasů a poruchami erekce. Příčina byla odhalena až poté, co dva muži symptomům podlehli.

Graham Young byl zatčen 21. listopadu roku 1971 a nad svými činy neprojevil žádnou lítost. Naopak byl hrdý, že jako první travič v Anglii použil k usmrcení svých obětí thallium. Ve vězení se dožil pouhých 42 let. Proslýchalo se, že ho možná někdo ze spoluvězňů otrávil. (Zdroj: murderpedia.org/male.Y/y/young-graham.htm)