Kousek od města Golden Hill v Oregonu se nachází kruhovitá oblast, která svými úkazy provokuje lidskou mysl již od roku 1930. V té době byla otevřena atrakce nazvaná House of Mystery. Podivně zborcený dům je však pouze srdcem tzv. Oregonského víru, místa, jež se vymyká přírodním zákonům.

Dřevěná bouda byla postavena v roce 1904 těžařskou společností Old Gray Eagle. Měla sloužit jako zázemí a sklad. Na místě se však dlouho nepracovalo a na chatku se zapomnělo. Jaké pak bylo překvapení, když ji o deset let později našli pamětníci několik metrů od svého původního stanoviště a navíc divně pokřivenou. A nejen to, stromy rostly v podivném úhlu a letadla přelétávající nad oblastí hlásily výpadky rádiového spojení.

Oblíbená atrakce

Tyto fakty zaujaly skotského inženýra, geologa a fyzika Johna Listera. Pozemek zakoupil a 40 let strávil studováním podivné oblasti. Dokonce si dopisoval i se slavným Albertem Einsteinem, který ho měl navštívit. Byl prý stejně ohromen jako všichni ostatní a úkazy nedokázal logicky vysvětlit.

Mezi tím do Oregonského víru proudily davy zvědavců snažící se odhalit jeho tajemství. Když Lister v roce 1959 zemřel, jeho žena atrakci prodala rodině Cooperových. Jejich dcera Maria a vnuk Mark zde do dnešní doby pracují jako průvodci.

Toto místo však bylo známé ještě předtím, než se z něj stala úspěšná výdělečná činnost. Již domorodí Američané se mu vyhýbali a nazývali ho „zakázanou půdou". Jejich koně se tu měli plašit a dým z táborového ohně podivně stoupat.

Gravitační anomálie Oregon

Jakmile vstoupíte do House of Mystery, vaše tělo se vychýlí ze svislé osy. Všechny objekty uvidíte nakloněné a pokud postavíte koště na zem, bude stát bez opory. Další zajímavostí je, že předměty se budou kutálet do kopce. I mimo budovu vás čeká překvapení. Na speciálních místech se změní vaše výška. Řada návštěvníků má v této oblasti také zvláštní pocity. Cítí se buď dezorientovaní nebo naopak prožívají hluboké uklidnění či vnímají energetické pole. Jsou tyto úkazy gravitační anomálií nebo jde o dokonale propracovanou optickou iluzi?

I když vědci stále zkoumají, jak gravitace vzniká a jak funguje, již s ní umí pracovat na teoretické i experimentární rovině. Obecně platí, že přitažlivé síly vždy směřují do středu Země, kde je její těžiště. Proto nás tato energie tlačí kdekoli na planetě kolmo k zemi. Vychýlení těla nebo kutálení míčku do kopce je zcela v rozporu se známou fyzikou.

Optická iluze

Tajemství Oregonského víru se již po několik desítek let snaží vysvětlit odborníci z několika vědních oborů. Zatím však byl potvrzen jen optický klam uvnitř domu a to samotnou průvodkyní Marií Cooperovou. Ostatní úkazy jsou stále tajemstvím.

Zdroj: Youtube

Podobnou optickou iluzí potkáte i v České republice. U Moravské Třebové nebo v Kačerově u Zdobnice v Orlických horách můžete narazit tzv. magnetické kopce. Na nich prý voda teče proti proudu a láhve se kutálejí vzhůru. Odborníci tuto zajímavost vysvětlují tím, že lidské oko se dá velmi lehce ošálit a bez referenčních bodů nedokáže odlišit mírné stoupání od mírného spádu.

Zdroj:

www.adambenda.net, www.svetobeznik.info, www.rychnovsky.denik.cz, www.recountandreveal.com