Jak se zdá, Zemi by mohly nemile ohrozit vesmírné objekty daleko za hranicemi naší planety.

Hrozba, o které se téměř nemluví

Gravitační vlny a jejich případné srážky se ukazují jako skutečné hrozby pro naši Zem. Pokud by totiž došlo k zásahu, vznikla by údajně černá díra a ta by následně zničila naši planetu.

I tak však vědci všechny uklidňují, že podobný způsob apokalypsy nám zatím nehrozí.

Gravitační vlny jsou jakési vlnění v prostoru. To vzniká při poruše nebo pohybu v masivních kosmických objektech.

Známé jsou dva typy gravitačních vln. Většina gravitačních vln má kulový tvar a pohybuje se směrem ven podobně jako vlnky v rybníku. Existují však také rovinné gravitační vlny a jejich pohyb je odlišný.

Tento druh vln se totiž pohybuje vpřed jako přílivová vlna. Takové gravitační vlny vznikají, když se objekt nebo částice pohybuje rychlostí světla.

Co by se stalo, kdyby Zemi zasáhla silná gravitační vlna

Pokud by došlo ke srážce dvou rovinně čelících gravitačních vln, vedlo by to pravděpodobně ke vzniku singularity. Ta je stejného druhu, jaký se nachází v jádru černé díry. To by pro Zemi již tak neškodné být nemuselo.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ačkoliv se tato srážka stále jeví jako nepravděpodobná, pokud by k ní skutečně došlo, byla by zcela jistě smrtelná. K tomuto závěru dospěl nový výzkum, publikovaný na předvýzkumném webu arXiv. Ten odhalil, jak by jiný typ srážky zahrnující gravitační vlny mohl znamenat zkázu pro naši planetu.

Fyzikové Frans Pretorius a William E. East vypočítali efekt srážky jednoho bodu sférické gravitační vlny s rovinnou gravitační vlnou. Jejich výsledky vás příliš neuklidní.

Pokud se při srážce uvolní dostatek energie, sám časoprostor by mohl singularitu skutečně obklopit a vytvořit kolem ní černou díru. Ta by pohltila silnou energii z vlny.

Pokud by k tomu došlo a stalo by se tak dostatečně blízko Země, zkáza planety by byla jistá. Gravitační vlny, dostatečně silné na to, aby vytvořily černou díru, by tak definitivně zničily všechny stopy života v okolí.

"Nechtěli byste, aby byla blízko, a pokud by se tak stalo, protáhla by se Země o tisíce kilometrů a všechno by bylo zničeno," říká astrofyzik Vitor Cardoso z Lisabonské univerzity.

Zdroje:

whatifshow.com

www.theguardian.com

www.ligo.caltech.edu