Takže například, pokud máte vysoký cholesterol, vyhněte se tomuto oblíbenému ovoci. Může vám poškodit játra i mozek.

Jdete od lékaře s předpisem na statiny, které slouží k léčbě vysokého cholesterolu? Nejspíš vás upozornil, že byste se během užívání léků s touto látkou měli vyhýbat grapefruitu nebo grapefruitové šťávě.

I když to zní zvláštně, tohle upozornění rozhodně nepodceňujte, protože grapefruit umí nejenom změnit hladinu léčivé složky ve vaší krvi, ale současně může zvýšit i riziko nežádoucích účinků.

O co jde

Statinové léky, rovněž známé jako inhibitory HMG-CoA reduktázy, fungují tak, že blokují enzym, který vaše tělo potřebuje k produkci cholesterolu. Kromě snížení „špatného“ LDL cholesterolu a zvýšení „dobrého“ HDL cholesterolu mohou statinové léky snížit také hladinu triglyceridů.

Statiny metabolizují ve střevech prostřednictvím enzymu CYP3A, který za normálních okolností tělo používá ke štěpení léků, aby je bylo možné z těla vyloučit.

Jenže grapefruitová šťáva obsahuje sloučeniny, tzv. furanokumariny, které brání tomuto enzymu, aby dělal svou práci. Výsledkem je, že se tak vstřebává více léku, proto je silnější a to může být v některých případech až život ohrožující, jelikož se zvyšuje riziko vedlejších účinků.

Furanokumariny se nacházejí i v jiném ovoci a zelenině, například v celeru nebo granátových jablkách, ale nejvyšší obsah vykazují právě v grapefruitu a ještě větší v grapefruitové šťávě. Což je celkem logické, protože k její výrobě je třeba použít větší množství tohoto ovoce.

Zdravotní rizika

Milovníci grapefruitu a zejména šťávy z tohoto ovoce by si měli uvědomit, že v kombinaci s užíváním statinových léků může dojít k poškození jater, svalů, v některých případech toto negativní ovlivnění končí i selháním ledvin.

Jako každé léky, i statiny s sebou nesou vedlejší účinky, které jsou ale při jejich správném užívání, které stanovil lékař, takřka minimální. Jenže právě grapefruit je může zvyšovat do té míry, že začnete mít například problémy s pamětí, což mnohdy spíš přikládáme věku než lékové interakci s nevhodně zvoleným ovocem.

Život ohrožující kombinace?

Je pravdou, že stupeň rizika závisí od toho, kolik výše zmíněného enzymu se nachází ve vašich střevech. Že náhodně vypijete sklenici grapefruitového džusu, samozřejmě není život ohrožující věc, ale je dobré se pro příště tomuto ovoci, zejména v jeho tekuté formě, vyhnout.

Nejsou statiny jako statiny

Pokud se z nějaké důvodu nechcete vzdát konzumace grapefruitů, poraďte se o užívání daného typu statinů s lékařem. Ne každý typ statinového léku interaguje právě s tímto ovocem. Pokud tedy bude vhodná výměna, určitě vám vyjde vstříc.

Zdroje: www.verywellhealth.com, www.health.harvard.edu