Bájná Atlantida není jediná, zcela jistě alespoň co se názvu týče. Guatemalskou Atlantidou jsou nazývány mayské ruiny poutního místa Samabaj, které nás učí více o víře a tradicích starověké civilizace. Potápěč tak nevědomky položil základ vykopávkám ruin starobylého mayského poutního místa, které zůstaly zcela nedotčeny rabováním, vandalismem a kolonialismem.

Na video o tomto místě se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Význam posvátného ostrova

"Mayská bible" Popul Vuh má vlastní popis vzniku světa, v němž hraje roli voda. Guatemalské jezero Atitlán, v jazyce nahuatl "místo vody", obklopuje prstenec vysokých sopek a místo vypadá jako samotný střed kosmu, kde se odehrávaly první akty stvoření bohů. Jezero dodnes pulzuje určitou duchovní silou, ale před 1700 lety vypadalo zcela jinak. Byl zde malý ostrov, obklopený vodou i horami, který dlouhé věky sloužil jako poutní místo a navštěvovali jej věřící a svatí muži z celé Guatemalské vysočiny.

Místo však po výbuchu sopky Atitlán mezi lety 250 a 300 n. l. zmizelo, protože hladina jezera stoupla. Voda tak pohltila celé místo, včetně jeho chrámů, zlata a všeho bohatství. Lidé byli nuceni místo opustit. Po mnoha stoletích jej pak objevil Roberto Samayoa, když spatřil pod vodou mayské ruiny.

Samabaj – místo, kde se zastavil čas

Zprvu skeptičtí archeologové se domnívali, že se jedná u kousky keramiky, ale až v roce 2007 byla odhalena kamenná schodiště, náměstí a veřejná prostranství, to vše ve zcela nedotčeném stavu. Jako by se zde zastavil čas.

Ruiny ze Samabaje jsou naprosto unikátní zachovalou lokalitou mayské civilizace. Postupně začaly odhalovat někdejší slávu ostrova. V jezeře Atitlán bylo objeveno kolem šestnácti posvátných staveb, které jen potvrdily náboženský význam místa. Archeoložka Sonia Medrano nakonec sestavila obraz okouzlujícího komplexu, vybudovaného v dokonalé harmonii s přírodou. Na místě byla objevena i tři kamenná mola, která svědčí o neustálém přísunu poutníků na posvátný ostrov a zpět.

Dominantou města byla samabajská velkolepá "akropole", kam se směstnaly stovky věřících, aby zde sledovali rituální tance a oběti. Na ostrově ale bylo i zhruba 30 obytných budov pro stálé obyvatele Samabaje.

Díky odkrytým ruinám víme, že na místě byly i dvě sauny, "potní lázně", které byly neuvěřitelně významnou součástí bohoslužeb i medicíny. Všude hořely obětní ohně, které vytvářely prorocké sloupy pro výklad božských poselství.

Vykopávky v mayských ruinách Samabaj stále probíhají a postupně odhalují další a další informace o životě a náboženské praxi starých Mayů. Samabaj se z guatemalské Atlantidy změnil na opuštěné dědictví zašlé slávy. Ležící ve svém vodním hrobě, je nedotčenou památkou na svět, který byl téměř ztracen.

Zdroje:

www.thecollector.com, blog.world-mysteries.com, www.soy502.com