Tato předpověď konce světa byla stanovená na základě ukončení 5 126 let starého cyklu v mayském kalendáři. Starobylá kamenná břidlice nalezená v Tikalu v Guatemale však poskytla zásadní informace o tomto záhadném datu a mayském pohledu na konec světa.

Co jsou cykly b'ak'tun

Stanley Guenter, odborník na luštění mayských nápisů, odhalil, že stély - velké kamenné desky - obsahují důležité informace o mayském kalendáři. Připomínaly různá období, včetně cyklů o délce 20, 10 a 400 let, známých jako "cykly b'ak'tun". Na rozdíl od rozšířeného názoru, že konec 13. cyklu b'ak'tun znamenal předpověď soudného dne, Guenterovy nálezy ukazují na složitější příběh.

Klíčem je magická „třináctka“

Analýzou stély 10 Guenter prokázal, že 13. b'ak'tun mayského kalendáře byl pouze začátkem nového cyklu, nikoli jeho koncem. Nápisy na památce odhalily, že vyšší časové jednotky, jako jsou "piktuny" a ještě větší "další jednotka", pokračovaly v kalendářním vývoji. Každá jednotka byla exponenciálně větší než ta předchozí, což naznačovalo spíše trvalé cyklické pojetí času než jeho definitivní konec.

Nejde o konec, ale o smyčku

Toto odhalení odmítá představu, že Mayové očekávali zánik světa v roce 2012, a naopak podporuje myšlenku, že jejich kalendářní systém se udržoval ve věčné smyčce cyklů. Nově objevené poznatky nově definují mayský pohled na čas a zpochybňují senzacechtivé interpretace závěru jejich kalendáře.

Stanley Guenter svým rozluštěním těchto nápisů přináší nový a přesnější obraz mayského kalendáře a ukazuje složitou komplexnost starověkých věrouk a důležitost kontextualizace historických artefaktů v jejich kulturním kontextu. Na jednu z interpretací se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kdo je Stanley Guenter

Stanley Guenter je významnou osobností v oblasti mayské epigrafiky a dešifrování. Jako přední světový luštitel mayských nápisů zasvětil Guenter svou kariéru odhalování složitých tajemství zakódovaných ve starých mayských textech. Jeho odborné znalosti při luštění složitých hieroglyfů vrhají světlo na bohaté kulturní, historické a astronomické znalosti mayské civilizace.

Guenterovy příspěvky byly klíčové při odhalování hlubších významů a souvislostí, které se skrývají za mayskými stélami, monumentálními nápisy a kodexy. Jeho pečlivá práce zahrnuje kombinaci lingvistické analýzy, srovnávacích studií a hlubokého porozumění mayské kultuře. Svým dešifrovacím úsilím Guenter odhalil vyprávění, kalendářní systémy a kosmologická přesvědčení obsažená v těchto záhadných textech.

Právě jedním z nejvýznamnějších Guenterových úspěchů je demystifikace mayského kalendáře a oprava mylných představ o údajné předpovědi soudného dne, která se ukázala být nikoli koncem, ale novým začátkem.

Guenterova oddanost svému oboru přesahuje rámec jeho výzkumu. Aktivně se podílí na dokumentárních filmech a vzdělávacích programech, aby se o své poznatky podělil s veřejností a rozšířil tak znalosti o mayské kultuře a civilizaci. Jeho práce nadále osvětluje hluboké intelektuální úspěchy starých Mayů a jejich trvalý vliv na naše chápání historie a systémů měření času.

Zdroje: www.express.co.uk, www.bu.edu, www.nationalgeographic.com