Gunung Padang

„Podivnou“ horu Gunung Padang objevili na počátku 20. století nizozemští kolonizátoři. Zprávu o ní sepsal archeolog Nicolaas Johannes Krom v roce 1914. Pozornost „místních“, jmenovitě Bandungského archeologického ústavu, Ředitelství starožitností, Centra pro archeologický výzkum, úřadů a komunit, upoutala až v roce 1979, kdy ji znovu objevili tamní zemědělci. Tyto organizace tam začaly první archeologické a restaurátorské práce. 

Gunung Padang leží ve výšce 850 metrů, v indonéské provincii Západní Jáva ve vesnici Karyamukti, zhruba 100 kilometrů od Jakarty. Rozkládá se na ploše 150 000 metrů čtverečních.

Nové průzkumy potvrzují jedinečnost

Gunung Padang znamená Hora světla, a je to porostlá, dávno vyhaslá sopka. Jsou na ní kamenné terasy s opěrnými zídkami a schody, které vedou na její vrchol. Tam jsou roztroušené až dva metry vysoké sloupy vytesané z čediče. Rámovaly terasy kolem schodů, cesty a různé prostory. Již původní nálezy předpokládaly, že se i uvnitř sopky skrývá stavba. Výzkumy z nedávných let, při kterých badatelé použili georadar a seismickou tomografii skutečně potvrdily rozsáhlou strukturu, kterou neznámé kultury budovaly během několika prehistorických období. Dále pak artefakty, které vyrobil člověk.

Stavba uvnitř má čtyři úrovně, a jde tak o nejstarší pyramidovou stavbu na světě! Tento ohromují nález může zpochybnit teorie o lidských civilizací, které se dle hypotéz začaly rozvíjet po poslední době ledové, což je přibližně před 11 500 lety. A také, že člověk začal stavět pyramidy o tisíc let dříve, než se předpokládalo.

Následující video přibližuje skrytou pyramidu:

Zdroj: Youtube

S indonéským týmem do útrob pyramidy

Již první průzkumy ukázaly, že je pyramida neuvěřitelně stará. Stavěly ji možná generace jedné kultury, nebo přistavovaly jiné společnosti. Radiokarbonové datování ukázalo, že je vrchní patro staré přibližně 3 500 let. Je ze skalních sloupů a stěn. Druhé, o němž se původně předpokládalo, že to je přírodní geologický útvar, je složitá čtvercová stavba, jejíž staří se odhaduje na 8 000 let. Ve třetí vrstvě jsou dutiny a komory, které vytesal člověk před 9 500 až 28 000 lety! Stejně tak musí být starý základ pyramidy – člověkem upravený lávový jazyk.

Práce ustaly, otazníky zůstávají

Na Gunung Padangu archeologické práce ustaly – dočasně, jak archeologové doufají – v roce 2014. Výzkum ale dál pokračuje. Odborníci tuto starověkou pyramidu stále řadí mezi archeologické záhady. Zbývá totiž mnoho otazníků. Není třeba vůbec jasné, jak mohla neznámá kultura opracovat, tvarovat a tesat tvrdý čedič. Na to neměli nástroje ani starověcí Egypťané ani Asyřané, kteří znali kalení kovů. Musela znát dosud neznámé vyspělé technologie! Neznámý je účel celé stavby, ale i jednotlivých úrovní. Mohlo to být pohřebiště? Či sloužila duchovním účelům, jak se mnozí odborníci domnívají? Možná na to jednou vědci odpovědi najdou, možná navždy zůstanou tajným neviditelným písmem vrytá do indonéského čediče.

Indonéské ministerstvo školství a kultury v roce 1998 Gunung Padang prohlásilo za památku místního významu a v roce 2014 za národní památkovou zónu. V současné době je přístupná veřejnosti.

Zdroje: curiosmos.com, www.timetravelturtle.com