Za deformací obličejů Habsburků stojí incest, tvrdí vědci

Kateřina Rakúsová | 13. 4. 2021

Habsburkové se řadí mezi nejúspěšnější vládnoucí rody vůbec. Poznávacím znakem panovníků bylo mimo jiné jejich vzezření. Výrazná „habsburská čelist“ či dlouhý nos z nich dělaly ne zrovna krásou oplývající vládce. Studie zjistila, že šokujícím důvodem této deformace je bezmála 200 let incestu.

Habsburská dynastie silně trvala na tom, aby byl jejich rod čistokrevný. Majetek a čest si však chtěli pojistit poměrně nešťastným způsobem. Praktikovali párování (nebo jinak řečeno páření) jedinců z vlastního rodu mezi sebou. Jsou tak vzorovým příkladem, jak může vypadat degenerace rodu způsobená sňatky pokrevně příbuzných.

Vědci v rámci výzkumu uskutečněného v roce 2019 analyzovali deformitu tváře Habsburků a zároveň porovnávali svazky mezi příbuznými uvnitř rodu. Zkoumali celkem 15 členů habsburské monarchie a k dispozici měli 66 portrétů, které jim poskytovaly materiál k analýze. U každého Habsburka hledali 11 rysů typických pro habsburskou čelist a 7 rysů typického mohutného dolního rtu a delší špičky nosu. Oba znaky se u Habsburků vyskytovaly velice často. Vztahy pak zkoumali u bezmála 6 tisíc lidí z více než 20 generací. Tam prověřili, kolik dvojic mělo incestní vztah a jaké z něj vzešly děti. (Zdroj: www.frekvence1.cz)

Zjistilo se, že manželství a intimní vztah ovlivňují jedincův vzhled. Výsledky okomentoval vedoucí výzkumu profesor Roman Vilas slovy: „Poprvé jsme prokázali, že existuje jasný a pozitivní vztah mezi křížením a výskytem habsburské čelisti.“ Děti, které vzejdou z incestního vztahu, mohou zdědit dvě identické formy jednoho genu, což pak dělá v budoucnosti problémy. „Habsburská dynastie slouží vědcům tak trochu jako lidská laboratoř, protože u ní byly incestní svazky velmi časté,“ dodává Vilas. (Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz)

Nejvýraznějšími, pro Habsburky typickými rysy trpěl panovník Filip IV. Největší obětí incestu byl ale pravděpodobně poslední habsburský panovník Karel II. Španělský. Jeho babička byla zároveň jeho tetou a jeho matka zase neteří. Trpěl jednou z nejhorších deformací, kterou můžeme vidět na několika už tak zidealizovaných podobiznách. Dominovala mu výrazná „habsburská čelist“, dále měl „štěstí“ na převislý pysk spodního rtu a nadměrně velký jazyk. Děs vyvolával nejen u svých rodičů, ale také u své nastávající ženy, která o něm údajně řekla, že je „tak ošklivý, že v ní vyvolává strach.“ Krom své nevzhlednosti ho trápily další potíže, jako neplodnost, nízký intelekt nebo psychické problémy. Právě kvůli incestním vztahům tak vymřel celý habsburský rod. (Zdroj: www.muzivcesku.cz)

Inbrední deprese: Sedm genetických mutací, které vznikají z incestních vztahů
Magazín

Inbrední deprese: Sedm genetických mutací, které vznikají z incestních vztahů

Přesto zůstává příčina mezi incestem a deformitou obličeje dodnes nejasná, a to hlavně kvůli malému vzorku, na kterém vědci vztah pozorovali. Nelze tak vyloučit její náhodný vznik. Incest podle autorů studie pouze zvyšuje pravděpodobnost dědictví narušeného genu od rodiče a s ním i už zmíněnou deformitu. Příbuzenské sňatky se v některých náboženských skupinách vyskytují v hojné míře dodnes, a tak bychom je měli nadále studovat. (Zdroj: epochaplus.cz)

Tagy vztah