Habsburská dynastie silně trvala na tom, aby byl jejich rod čistokrevný. Majetek a čest si však chtěli pojistit poměrně nešťastným způsobem. Praktikovali párování (nebo jinak řečeno páření) jedinců z vlastního rodu mezi sebou. Jsou tak vzorovým příkladem, jak může vypadat degenerace rodu způsobená sňatky pokrevně příbuzných.

Vědci v rámci výzkumu uskutečněného v roce 2019 analyzovali deformitu tváře Habsburků a zároveň porovnávali svazky mezi příbuznými uvnitř rodu. Zkoumali celkem 15 členů habsburské monarchie a k dispozici měli 66 portrétů, které jim poskytovaly materiál k analýze. U každého Habsburka hledali 11 rysů typických pro habsburskou čelist a 7 rysů typického mohutného dolního rtu a delší špičky nosu. Oba znaky se u Habsburků vyskytovaly velice často. Vztahy pak zkoumali u bezmála 6 tisíc lidí z více než 20 generací. Tam prověřili, kolik dvojic mělo incestní vztah a jaké z něj vzešly děti. (Zdroj: www.frekvence1.cz)

Zjistilo se, že manželství a intimní vztah ovlivňují jedincův vzhled. Výsledky okomentoval vedoucí výzkumu profesor Roman Vilas slovy: „Poprvé jsme prokázali, že existuje jasný a pozitivní vztah mezi křížením a výskytem habsburské čelisti.“ Děti, které vzejdou z incestního vztahu, mohou zdědit dvě identické formy jednoho genu, což pak dělá v budoucnosti problémy. „Habsburská dynastie slouží vědcům tak trochu jako lidská laboratoř, protože u ní byly incestní svazky velmi časté,“ dodává Vilas. (Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz)

Nejvýraznějšími, pro Habsburky typickými rysy trpěl panovník Filip IV. Největší obětí incestu byl ale pravděpodobně poslední habsburský panovník Karel II. Španělský. Jeho babička byla zároveň jeho tetou a jeho matka zase neteří. Trpěl jednou z nejhorších deformací, kterou můžeme vidět na několika už tak zidealizovaných podobiznách. Dominovala mu výrazná „habsburská čelist“, dále měl „štěstí“ na převislý pysk spodního rtu a nadměrně velký jazyk. Děs vyvolával nejen u svých rodičů, ale také u své nastávající ženy, která o něm údajně řekla, že je „tak ošklivý, že v ní vyvolává strach.“ Krom své nevzhlednosti ho trápily další potíže, jako neplodnost, nízký intelekt nebo psychické problémy. Právě kvůli incestním vztahům tak vymřel celý habsburský rod. (Zdroj: www.muzivcesku.cz)

Přesto zůstává příčina mezi incestem a deformitou obličeje dodnes nejasná, a to hlavně kvůli malému vzorku, na kterém vědci vztah pozorovali. Nelze tak vyloučit její náhodný vznik. Incest podle autorů studie pouze zvyšuje pravděpodobnost dědictví narušeného genu od rodiče a s ním i už zmíněnou deformitu. Příbuzenské sňatky se v některých náboženských skupinách vyskytují v hojné míře dodnes, a tak bychom je měli nadále studovat. (Zdroj: epochaplus.cz)