Stejně jako mnoho královských rodů před nimi i po nich, i Habsburkové věřili, že jejich krev je nejmodřejší. A za každou cenu si chtěli její barvu udržet. Aby "očistili" své linie, praktikovali masivní příbuzenskou plemenitbu mezi sebou.

Habsburkové vládli nejprve v Rakousku, ale brzy se postupně díky výhodným sňatkům a hnáni obrovskou touhou po pevném postavení rozrostli i do dalších katolických zemích. Byli zastoupeni dokonce až v Mexiku na západě a v Polsku na východě. U moci se udrželi až do 20. století!

Čelist osvětlená Sluncem

O Habsburcích se tradovalo, že jsou tak bohatí, že jejich majetky osvětlovalo Slunce. Ano, v tomto rodu byla řada vynikajících osobností, včetně tzv. Jany Šílené (Jany I. Kastilské) a Karla V., který je označován za jednoho ze zakladatelů moderní Evropské unie. Jenže stejně tak se tato rodová linie proslavila i pro jejich dynastické sňatky.

Jejich výsledkem bylo sice rozrůstání území a posilování pozice, ale bohužel i degenerace několika větví rodu. Díky nebo spíš kvůli tomu vznikl i termín, odrážející jejich rodinný rys, tedy "habsburská čelist".

Pojďme se podívat na živé tváře těchto velkých a ubohých králů na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Staré portréty odkryly znepokojivou pravdu

Z videa je patrné, že křížení v rámci jedné rodiny se skutečně podepsalo na habsburských tvářích. Vládci Svaté říše římské seděli sice Habsburkové po pravici Boží, ale v jejich rodě se objevilo cosi velmi shnilého. A to doslova: Téměř od okamžiku svého zrodu se tento rod rozkládal zevnitř a osudová vada je nejvíce patrná právě na oživlých portrétech.

Habsburka ve výtvarných dílech poznáte na první pohled: habsburská čelist je nepřehlédnutelná.

Habsburské čelisti se rovněž říkalo "rakouské rty". V podstatě se jedná o vyčnívající spodní skus, který se stal charakteristickým znakem potomků tohoto rodu. V lékařských kruzích má tento jev název "mandibulární prognatismus".

Doslova po staletí se v habsburském rodě syn a dcera za synem a dcerou měnili v dlouhočelé, hranaté kopie jeden druhého, většinou s tímto prozrazeným podkusem.

Karel V. to rozsekl

Habsburská dynastie neměla v míře příbuzenské plemenitby prakticky obdoby. Ač toto dělala i spousta jiných rodů, dopadly většinou dobře, nebo mnohem lépe. A pravděpodobně by v tom Habrburkové pokračovali i nadále, kdyby se díky nechvalně proslulému habsburskému králi Karlu II. španělskému geny rodu v podstatě nezhroutily. Karlovi rodiče byli navzájem strýc a neteř a také všech osm jeho praprarodičů bylo potomky stejného páru. Karel to odnesl nejvíce, a to nejen vzhledem, ale celkově po zdravotní stránce: Měl nedostatek hormonů a nesprávnou funkci ledvin, prošel všemi dětskými nemocemi a zdobila ho jedna z nejobrovitějších habsburských čelistí v historii. Začal mluvit teprve ve čtyřech letech, mluvil s vadou a měl nesmírné potíže s jídlem. Vlastně ode dne jeho narození čekal na vlastní smrt, která se dostavila v jeho 38 letech. Byl bezdětný a stal se tak posledním habsburským panovníkem španělské říše.

S ním skončil i rod pyšných a pošetilých, jejichž touha po moci se odrazila v jejich habsburské čelisti.

Zdroje: allthatsinteresting.com, www.smithsonianmag.com, www.youtube.com, www.factinate.com