Odkud se vzal habsburský ret

Habsburkové byli nejúspěšnějším rodem, co se sňatkových a pozemkových spekulací týče a jaký naše historie zná. Zatímco většina dynastií se dostala na výsluní díky vládě velkých národů a úspěšně zakončeným bitvám, u Habsburků to bylo jinak. Ti se k moci dostali rozvahou a skvělým podnikatelským duchem. Dělali ve všech částech světa uvážlivé nákupy, směňovali zboží za zboží anebo uměli skvěle uzavírat sňatky. Ty byly často z rozumu a nakonec přinesly i deformaci v podobě typického habsburského rtu.

Dlouhý seznam nestandardních milostných románků, jimiž se rakouský královský rod proslavil, začal arcivévoda Johann, bratr císaře Františka I. Jeho osudem bylo zamilovat se a oženit se s Annou Plochlovou, dcerou jobmistra v Aussee v Salcbursku.

Tu poprvé spatřil v roce 1822 převlečenou za chlapce jako pošťáka své královské výsosti. O šedesát čtyři let později se jiný arcivévoda Johann, synovec císaře Františka Josefa, zamiloval do Milly Stubelové, tanečnice ve vídeňské opeře. Císař odmítl dát svolení k navrhovanému sňatku, ale arcivévoda si nakonec prosadil svou i za cenu ztráty hodnosti a rakouského občanství. Vzali se v Londýně v roce 1890.

Deformaci do rodu přinesla ošklivá litevská kněžna

Nejsmutnější tragédie 19. století, která postihla habsburský rod, měla svůj původ ve sňatku z rozumu. Nutno podotknout, že mezi šlechtou byl sňatek z rozumu mnohem obvyklejší než jakýkoli jiný druh svazku. Korunní princ Rudolf, jediný syn císaře, se v roce 1881 oženil s princeznou Stephanií, dcerou belgického krále. Nepředstíral, že ji miluje. V této chvíli se princ Rudolf seznámil s baronkou Marií Vetserovou a okamžitě se zamiloval. Byla to však láska, kterou nemohla posvětit ani církev, ani rodina. Jeho žádost k papeži o povolení rozvodu se Štěpánkou byla přísně zamítnuta.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V lednu 1889 spáchali korunní princ Rudolf a baronka Marie Vetserová sebevraždu v alpské střelecké chatě za podivných okolností, jež dodnes zůstávají záhadou. František Ferdinand se stal dalším následníkem habsburského trůnu. Po zmizení korunního prince se následníkem trůnu stal arcivévoda Karel Ludvík, otec Františka Ferdinanda a bratr císaře Františka Josefa.

Arcivévoda František Ferdinand se oženil s hraběnkou Žofií Chotkovou, mladší dcerou ze starobylého, ale poněkud zchudlého českého rodu. Sňatku, který se konal 1. července 1900, předcházelo slavnostní zřeknutí se nástupnictví pro jeho budoucí děti. Žádný z habsburských dědiců se dosud neoženil mimo magický kruh královské rodiny, jak jej definoval rodový zákon Habsburků, který by omezoval jeho výběr manželky na jednu z více než třiceti habsburských arcivévodkyň, které byly jeho sestřenicemi.

Deformované rty se však v rodu Habsburků objevily již mnohem dříve. Údajně je "přinesla" litevská kněžna Cimburgis Mazovská, když se stala manželkou Arnošta I. Habsburského. Nehezká Cimburgis pochází z rodu litevských knížat a podle historiků měla „deformovanou bradu a netypický dolní ret".

Zdroje:

epochaplus.cz

www.britannica.com

www.smithsonianmag.com