Habsburkové jako císaři Svaté říše římské seděli i na českém trůně. Jedním z nich byl Leopold I., jehož vzhled nenechal nikoho na pochybách o jeho původu. Podívejte se na rekonstrukci jeho tváře.

Malou škvírkou do archívů

Historie rodu „von Habsburg“ je dlouhá a spletitá. Sahá přinejmenším do počátku 11. století do oblasti horního toku Rýna. Postupně rozšiřoval své državy a získával šlechtické tituly až se dostal na královské trůny. Na ten „římský“ jako první Habsburk usednul v roce 1273 Rudolf IV. Od té doby si na něj jeho následníci uplatňovali právo.

Panovnický rod Habsburků si v Evropě vydobyl významné postavení. Nechvalně ale také proslul tím, že jedním z prostředků, jak udržet u moci svůj rod, byly sňatky s nejbližšími příbuznými. A to jejich rod značně poznamenalo.

Habsburk se nezapře

„Veličenstvo, zavřete pusu! Tady jsou mouchy velmi dotěrné,“ řekl údajně na počátku 16. století farmář prvnímu Habsburkovi na španělském trůně Karlu V., který byl na projížďce svým panstvím. Netušil, že jeho král trpěl habsburským prokletím zvaném habsburská čelist neboli habsburský ret, postižením, kvůli kterému zavřít pusu nemohl. Jde o velmi výrazný předkus, vlastně obličejovou deformaci, kdy spodní čelist – brada je tak protáhlá a vyčuhuje až tak, že dokonce ztěžuje mluvení. Typickým znakem je i mohutný až převislý spodní ret. Habsburkové měli také poněkud velký, dlouhý a pokroucený nos.

Následující video ukazuje podrobně habsburské prokletí:

Zdroj: Youtube

Asi není nutné poměřovat, který z habsburských panovníků měl protáhlejší čelist, ale za snad nejošklivějšího se považuje El Hechizado (Očarovaný), přezdívka, kterou měl španělský král Karel II. (vláda 1665-1700). Na něm se příbuzenská „plemenitba“ podepsala velmi výrazně. Měl nejen obrovský spodní ret, ale dokonce i veliký jazyk, což mu znemožňovalo rozkousat jídlo, a tak polykal celá sousta. Kvůli tomu měl zažívací potíže. Měl velkou hlavu, byl malý, neduživý, ještě v šesti letech sotva chodil. Byl mentálně zaostalý a psychicky labilní. Trpěl i dalšími nemocemi, třeba epilepsií. Francouzský vyslanec, který přijel dojednat jeho sňatek napsal, že vypadal tak strašně, že ho děsil. Mimochodem, přímý příbuzenský vztah jeho rodičů byl strýc a neteř, dcera jeho sestry.

Následující video ukazuje rekonstrukci Leopoldovy tváře a jeho tři manželky:

Zdroj: Youtube

„Náš“ pyskatý Leopold

Císař římský, král český a uherský, markrabě moravský –
Leopold I. (vláda 1657-1705) byl synem Ferdinanda III. a Marie Anny Španělské. I on byl v dětství slabý a neduživý a poněkud netečný. Sice měl krásné vlasy a oči, ale jinak byl Habsburk jak vyšitý. Jeho spodní ret byl tak veliký a těžký, že mu visel nejvíc snad ze všech jeho předků. Nejenže se mu kvůli tomu hůř mluvilo, ale, jak si jednou postěžoval svému vychovateli hraběti Portiovi, do pusy mu dokonce pršelo. Byl to asi nejpyskatější Habsburk ze všech.

Leopold I. jako významný panovník, který vládl 68 let, se pro „obyčejného člověka“ v našich dějinách tak trošku ztrácí. Habsburský nos, velká vyčnívající brada a výrazný spodní ret je zcela patrný na všech obrazech pro nás známějšího Rudolf II. I krásná princezna Marie Antonie Habsbursko-Lotrinská, manželka Ludvíka XVI. známá jako Marie Antoinetta měla výrazný spodní ret, a tak vzbuzovala dojem, že neustále „špulí“ pusu.

3D rekonstrukce Leopoldovy tváře a jeho tří mánželek:

Zdroj: Youtube

Potvrzeno vědecky

Dlouhá léta se mělo za to, že byla habsburská brada pouze dědičná. Nové výzkumy však ukázaly, že tento rys obličeje byl neblahým výsledkem sňatků mezi blízkými příbuznými, které Habsburkové uzavírali po staletí. To s sebou přinášelo i další problémy. Kromě zdravotních a psychických problémů, které si geny předávali, příbuzenské sňatky vedly k vysokému počtu potratů, mrtvých novorozeňat a častým úmrtím v raném dětství. Více než polovina Habsburků se nedožila deseti let.

Španělští Habsburkové vymřeli v roce 1700, když zemřel Karel II., který byl impotentní a nezajistil rodu dědice. Rakouská větev, tedy ta, která seděla i na českém trůně, vymřela po meči úmrtím Karla VI., syna Leopolda I. Jeho jediný syn zemřel jako půlroční a dědičkou Habsburské monarchie se stala jeho dcera Marie Terezie.

Jen tak mimochodem, Leopold I. se třikrát oženil, zplodil 16 dětí, z nichž jen 6 se dožilo dospělosti.

Zdroje: dvojka.rozhlas.cz., www.dailymail.co.uk, www.livescience.com, www.smithsonianmag.com